"III. Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı" Gerçekleştirildi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı, “Sağlık Profesyonelleri Sosyolojisi-Hekimler ve Hekimlik Mesleği” ana temasıyla çevrim içi ve yüz yüze oturumlar şeklinde gerçekleştirildi.

Sağlık sosyolojisi alanı ile ilgili araştırmalar yapılması ve bu çalışmalar çerçevesinde bilimsel tartışma ortamı sunulmasını amaçlayan “III. Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı”nın açış konuşmasını Çalıştay Başkanı SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Kaya yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Kaya konuşmasında, üçüncü yılına giren çalıştay hakkında bilgi vererek oturumlara, 24 farklı üniversiteden 48 araştırmacının katıldığını belirtti.

Etkinliğin açılışını, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Çakmak, “Tıp Felsefesi” konulu sunumu ile yaptı. Prof. Dr. Çakmak konuşmasında, hekimlik mesleğinin neoliberal kapitalist politikalar ekseninde araçsallaştırıldığını söyledi. Tıbbın simgesi ve bilgelik ile ölümsüzlüğün sembolü olan asaya “kutsallık” anlamı katan kanatların kırıldığını ifade eden Prof. Dr. Çakmak, insanın bir maneviyat varlığı olduğunu ve modern tıbbın insanı manevi yönüyle kabul etmediğini belirtti.

Prof. Dr. Cengiz Çakmak tıbbın iki ayağı olduğunu ve öne çıkan bilimler ayağı ile birlikte bir de insan ayağı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çakmak klinik kelimesinin “misafir” ve “mezarlık” anlamlarını taşıdığını söyleyerek “hayatta ölümün de var olduğu” gerçeğinin altını çizdi. 

İki gün süren çalıştayda, hekimlik mesleğine sosyolojik perspektiften yaklaşan ağırlıklı olarak teorik ve nitel çalışmalar sunuldu. Çalıştay kapsamında “hekimlik mesleğinin tarihsel gelişimi ve dönüşümü”, “profesyonellik bağlamında hekimlik”, “hekimlik ve ideoloji”, “hekimlik ve politika”, “hekimlik ve otorite”, “bilgi toplumunda hekimlik”, “tıp eğitimi”, “toplumsal cinsiyet rolleri ve hekimlik”, “hekimlere yönelik şiddet”, “kadın hekimler” gibi konular ele alındı.

Güncelleme Tarihi: 22.09.2022
Okunma Sayısı: 914
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!