Birim Kalite Değerlendirme Toplantıları Yapıldı

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından birim düzeyindeki kalite faaliyetlerinin mevcut ve gelecekteki durumunun değerlendirilmesi amacıyla “Birim Kalite Değerlendirme Toplantıları” düzenlendi.

Üniversitemiz bünyesindeki fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları ile üç aşamada gerçekleştirilen programa, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Prof. Dr. Mehmet Saltan ile Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi, Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörü ve Kalite Komisyonu üyesi Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Aydın, Anket Görüş Alma ve Uygulama Komisyon Başkanı Cengiz Gazeloğlu ve Kalite Komisyonu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Giray Kolcu, Kalite Güvence Ofisi üyeleri, birim yöneticileri, Birim Kalite Komisyon üyeleri, üniversite ve birim araştırma görevlileri temsilcileri, idari personel temsilcileri ve öğrenci temsilcileri katıldı.

 

Her birimin ayrı ayrı ziyaret edilerek toplantıların yapıldığı program kapsamında; birimlerin kalite süreçlerine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve planladıkları programlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Kalite süreci çalışmaları kapsamında yapılması gerekenler, birimlerin güçlü ve gelişime açık yönleri konuşuldu. Ayrıca kurul ve komisyonların işleyişi, izleme ve iyileştirme süreçleri gibi hususlara ilişkin birimlerin kalite faaliyetlerinin mevcut durumu ve geleceği üzerine nicel ve nitel değerlendirmeler yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
Okunma Sayısı: 1664
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!