Birim Kalite Değerlendirme Toplantıları Başladı

Stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, katılımcı ve şeffaf bir anlayış ile değerlendirmeler yaparak sürekli iyileştirme-geliştirme için politikalar üretmeyi benimseyen Üniversitemiz, Birim Kalite Değerlendirme saha ziyaretlerine başladı.

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından birim düzeyindeki kalite faaliyetlerinin mevcut ve gelecekteki durumunun değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen programlara, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Prof. Dr. Mehmet Saltan, Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Aydın, Anket Görüş Alma ve Uygulama Komisyon Başkanı Cengiz Gazeloğlu ve Kalite Komisyonu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Giray Kolcu, Kalite Güvence Ofisi üyeleri, birim yöneticileri, Birim Kalite Komisyon üyeleri, üniversite ve birim araştırma görevlileri temsilcileri, idari personel temsilcileri ve öğrenci temsilcileri katıldı.

Program kapsamında; İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ayrı ayrı kendi birimlerinde ziyaret edilerek toplantılar gerçekleştirildi. Birimlerin kalite süreçlerine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve planladıkları programlar hakkında bilgi paylaşımında bulunulduğu toplantılarda, kalite süreci çalışmaları kapsamında yapılması gerekenler, birimlerin güçlü ve gelişime açık yönleri konuşuldu. Ayrıca kurul ve komisyonların işleyişi, izleme ve iyileştirme süreçleri gibi hususlara ilişkin birimlerin kalite faaliyetlerinin mevcut durumu ve geleceği üzerine nicel ve nitel değerlendirmeler yapıldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Üniversitemizin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2017 yılında yapılan dış değerlendirmeyi başarıyla geçmesinin ardından 2020 yılında yapılan ara değerlendirmeyi de başarıyla tamamladığını belirtti. 2022 yılı içerisinde üniversitemizin Kurumsal Akreditasyon Programına dâhil edilmesinin planlandığını söyleyen Rektör Çarıkçı,  akreditasyon sürecinde birlikte hareket etmenin üniversitemizi başarıya ulaştıracağına inandığını dile getirerek senkronize bir şekilde ilerlemenin önemine vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
Okunma Sayısı: 1344
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!