YÖNEP Çalıştayı Sona Erdi

“Modern İş Yaşamının Eleştirisi” ana teması ile bu yıl beşincisi düzenlenen “Yönetimde Eleştirel Perspektifler (YÖNEP) Çalıştayı”, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi.

Çevrim içi(online) ve yüz yüze yapılan çalıştay oturumlarında; “modern kölelik”, “dijital kuşatma”, “emek sömürüsü”, “yüzeysel ilişkiler”, “esnek çalışma”, “işe yabancılaşma” gibi temalar ele alındı.

İki gün boyunca 4 oturum şeklinde yürütülen çalıştayda toplam 20 çalışma sunularak derinlemesine tartışıldı. Çalıştayın çevrim içi oturumlarında; “Özel Yaşamın Daralan Çemberi: Dijital İletişim Kuşatması ve Modern İş Hayatı”, “Duyguların Metalaşması: Duygusal Emek Kavramına Eleştirel Bir Bakış”, “Modern Kölelik: İş Hayatında Tahakküm ve Emek Sömürüsü”, “Performans Odaklı Modern İş Yaşamına Eleştirel Bir Yaklaşım”, “Modern İş Hayatında Çalışanların Dehümanizasyonu”, “İş Hayatında Yabancılaşma ve Monotonluk”, “Çalışma Hayatında Kadın(ın) ‘Olma’ Sorunsalı”, “Esnek Çalışma Biçimlerinin İş ve Aile Yaşamındaki Yeri”, “Kapitalist Sürecin Etkileri ve Sonucu: Kariyerizm ve Anlam Yitimi”, “Hayatın Bütününün İş Tarafından İstilası”, “Bir Tahakküm Aracı Olarak Kayırmacılık”, “Modern İş Yaşamınım Görünmeyen Yüzü: Dijital Emek Sömürüsü” başlıklı sunumlar yapıldı.

Yüz yüze oturumlarda ise; “Anlamlı ve Anlamsız İş Oluşum Modeli”, “Ekran Diliyle Modern İş Hayatı”, “Modern İş Yaşamının Korkutan Yönleri”, “Önyargısız Yönetim Mümkün mü? Yönetimde Önyargılar Üzerine Keşifsel Bir Araştırma”, “Modern İş Yaşamının Bir Sonucu Olarak Bedenlerin Ticarileştirilmesi: Estetik Emek”, “Geleneksel İş Yaşamından Modern İş Yaşamına Görev Bilincinin Dönüşümü”, “Modern İş Yaşamında Anlam Yitimi”, “Modern İş Yaşamında Hayatın Ertelenmesi” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Gör. Kevser Sezer Korucu’nun üstlenildiği çalıştay, Üniversitemiz İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi ve Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Ramazan Erdem’in kapanış konuşması ile sonlandı.

Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
Okunma Sayısı: 686
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!