"II. Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde “Obezite Sosyolojisi” teması ile düzenlenen “II. Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı” sona erdi.

İki gün boyunca fiziki ve çevrim içi olarak yürütülen oturumlara, 14 farklı üniversiteden 46 araştırmacı katıldı. Yapılan fiziki oturumlar, Zoom platformu aracılığıyla tüm yazarların erişimine açıldı.  
 
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen çalıştay, Çalıştay Dönem Başkanı Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Necla Yılmaz’ın açılış konuşması ile başladı. Çalıştayın ilk oturumunda Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müzeyyen Aytül Kasapoğlu, “Sağlık Bakımının Dönüşümü: İlişkisel Sosyolojik Bir Analiz” konulu bir sunum yaptı. Zoom uygulaması üzerinden katılımcılarla buluşan Prof. Dr. Kasapoğlu, sağlık bakımı ve ilişkisel sosyoloji konusuna değindi. “Sağlık bakımının dönüşümü”, “teknoloji”, “ilişkisel sosyoloji”, “obezite ve ilişkisel sosyoloji bağı kurma girişimi”, “biyomedikal ve biyopsikososyal model bağlamında beden”, “beden sosyolojisi” konuları hakkında detaylı bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Kasapoğlu sağlık bakımında teknolojinin yeri ve öneminden bahsederek yapay zeka ve uygulamalarının sağlık bakımında giderek artan kullanımına ve sağlık çalışanlarının bu uygulamalardan etkilendiğine vurgu yaptı.

Açılış oturumunun ardından Dr. Öğr. Üyesi Necla Yılmaz ile Öğr. Gör. Betül Sarı “Tarihsel Perspektiften Obezite ve Toplumsal Yansımaları”, Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Oral Kara, Arş. Gör. Servet Alp ile Sultan Ümran Kaya “Türkiye’de Obezite Algısı: Obez Bireylere Karşı Stereotipler Bağlamında Algılanan Sosyal Statünün Açıklaması”, Gül Bilgin, Tuğçe Dere ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alkan, “Boş Zaman Can Sıkıntısı ve Obezite”, Oğuzhan Yüksel ise “Obezitenin Diğer Hastalıklarla İlişkisi ve Toplumdaki Yansımaları” isimli sunumlarını yaptı.
 
Çalıştayda; “Obezitenin tarihi”, “Obezitenin Medikalizasyonu”, “Obezite ve Sosyal Medya”, “Obezitenin Toplumsal Yönü”, “Bireylerde Obezite Psikolojisi”, “Obezite Tedavileri”, “Yoksulluk ve Obezite”, “İş Yaşamında Obez Olmak”, “Obezitenin Ticarileşmesi”, “Kilo Verme Sektörü”, “Hazır Gıdalar ve Obezite”, “Beslenme Alışkanlıklarında Değişme”, “Tüketim Toplumunda Obezite”, “Obez Bireylerin Damgalanması” konuları derinlemesine tartışıldı.

Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
Okunma Sayısı: 681
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!