Rektör Çarıkçı’nın Cumhuriyet’in 98. Yıl Dönümü Kutlama Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98 yıl önce kurulması, salt bir yönetim biçimi değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi ise; ülkemiz üniversitelerinin açılışı da farklı bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Bu misyon, yeni yaşam biçimini bilimin aydınlığında kuracak ve geliştirecek genç nesillerin yetiştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırılmasıdır. İşte bu yüzden üniversiteler Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biridir; ülkemizin de en büyük değerleridir.

Kurulduğu 1992 yılından günümüze gelinceye dek Süleyman Demirel Üniversitesi de Cumhuriyet'e yakışan çağdaş eğitim sisteminin yaygınlaştırılması ve ülke kalkınmasına destek olabilmek için önce şehrinde ve bölgesinde sonra da ülkesinde öncü rol oynamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Cumhuriyetimizin 98. yılında yerelden ve dünyadan gözlemlenen profili şöyledir:

SDÜ, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi kullanan, üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran, eleştirel düşünen, bağımsız çalışma yetkinliğinde; ancak ekip çalışmasında da başarılı olabilen bireyler yetiştiren bir üniversitedir. Günümüz “ Bilim Çağı” olarak adlandırılırken, bilgi düne göre daha değerli hale gelmiştir. Üretimin arttırılması için tüm imkânların en verimli biçimde kullanılmaya başlandığı bir dönemden geçilmektedir. Bu değişimin paralelinde, bilim ve teknolojileri üreten üniversitelerde de eğitim- öğretim ve araştırma süreçlerinde köklü yapısal değişimlere yönelme zorunluluğu başlamıştır. İşte bu süreçte SDÜ, Cumhuriyet’in 98. yılında bu amaca büyük ölçüde katkı sağlayabilecek bir yapılanmayı başarı ile sürdürmektedir.

Cumhuriyet’in 98. yılında, bir devlet üniversitesi olarak SDÜ, 29 yaşında, kurumsallaşmış ve Türkiye’deki ve dünya üzerindeki diğer üniversitelerle hem işbirliğinin hem de rekabetin kapılarını aralayan bir üniversitedir. Bununla birlikte toplumsal değerlere duyarlı, sosyal, ülkesinin gerçeklerine de yabancılaşmamış, değer üreten bir üniversitedir.

SDÜ olarak Cumhuriyetin 98. yaşına yakışır hedeflerimiz vardır

21. yüzyıl küresel salgın hastalıklarla mücadele gerektiren, bunun yanı sıra rekabet, AR- GE ve inovasyon faaliyetlerini hızlandırmak ve öne çıkartmak zorunluluğu olan bir çağdır. Bir Cumhuriyet üniversitesi olan SDÜ çağın gereklerini yerine getirmek zorundadır. Yenilikçilik ekseni çerçevesinde Süleyman Demirel Üniversitesi, inovatif düşünen ve davranan, yeniliği inovasyona dönüştüren, ileri teknolojiyi üreten ve bunun yayılımını sağlayan, proje odaklı, bir üniversite olmaya devam etmelidir. Küresel çağın tüm gerekliliklerine ve kamu yararına duyarlılık üniversitenin yenilikçiliğinin itici güçleridir. Bu temel esaslar doğrultusunda Süleyman Demirel Üniversitesi; Cumhuriyet’in 100. yılına da yakışır hayallere ulaşmak için ilham vermeyi, üretmeyi, gelişmeyi ve geliştirmeyi sağlayan bir yaşam kültürü oluşturmayı hedeflemektedir. Cumhuriyetimizin 98. yaşında Üniversitemiz, statikliği değil dinamikliği hedefleyen kurumsal yapısıyla da Türkiye’nin önemli dinamiklerinden biri olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla yâd ediyor; bağımsızlığımız uğruna savaşan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ülkemizin refahına ve geleceğine dair daha büyük umutlar besleyerek Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutluyorum.

 Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

 

Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
Okunma Sayısı: 541
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!