"Rubrik Değerlendirme ve Olgunluk Düzeyi Eğitimi” Düzenlendi

Üniversitemizde kalite bilincinin artırılması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, kalite süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen eğitimlerin ikincisi gerçekleştirildi.  

Kalite Güvence Ofisi tarafından düzenlenen "Rubrik Değerlendirme ve Olgunluk Düzeyi Eğitimi” iki ayrı oturum halinde yapıldı. 

Toplantıda ilk olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu açış konuşması gerçekleştirdi. Daha Sonra Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü  Prof. Dr. Serdal Terzi, Rubrik Değerlendirme ve Olgunluk Düzeyi konusunda bir sunum yaptı. Sunumda “Kurum İç Değerlendirme Raporu” ve “Kurumsal İzleme, Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında olgunluk düzeylerinin ne anlama geldiği ve nasıl belirlendiği anlatıldı. 

Sunum sonrasında katılımcılar, üç farklı gruba ayrılarak örnek bir rubrik değerlendirme ve olgunluk düzeyi uygulaması yapıldı. Verilen sorulara katılımcıların aktif olarak cevap vermesi sağlanarak eğitim interaktif bir şekilde gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
Okunma Sayısı: 1272
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!