Senato Kararları Top. No: 570

Toplantı Tarihi: 26/02/2021

Toplantı No   : 570

1- Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi Taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

2- Fen Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde “Uzaktan Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3-Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü programında GDM-454 kodlu “Tasarım Projesi” dersinin bölüm Ders Planından çıkarılması ve GDM-450 kodlu “Mezuniyet Tez Çalışması 2” dersinin kredisinin 4 kredi olacak şekilde düzenlenmesi uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
Okunma Sayısı: 3577
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!