Senato Kararları Top. No: 569

Toplantı Tarihi: 15/02/2021

Toplantı No     : 569

1-Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uygulama Esasları

Üniversitemiz Senatosu YÖK’ün küresel salgında yeni normalleşme süreci rehberi ile Sağlık Bakanlığının yeni “korona virüs salgınında eğitim-öğretim süreçleri” yazılarını da dikkate alarak; Üniversitemiz Senatosunun 15.02.2021 toplantısında aldığı kararlar şöyledir:

A-Akademik Birimlerin Öğretim Yöntemleri

1-Tıp Fakültesi’nin;

a) 1., 2. ve 3. Sınıflarının tüm dersleri Tıp Fakültesi Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden uzaktan öğretim yöntemi ile verilecektir.

b) 4. ve 5. Sınıflarda bahar dönemi teorik dersleri 1 Mart 2021 tarihine kadar uzaktan öğretim yöntemi ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren pandemi kurallarına uygun olarak yüz yüze yapılacaktır.

c) 6. Sınıfta pratik uygulamalar pandemi kurallarına uygun olarak yüz yüze yapılacaktır.

2- Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı döneminde tüm teorik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir. Sınıflar bazında;

a) 1. ve 2. Sınıfların uygulama dersleri 19 Nisan 2021 tarihine kadar uzaktan öğretim yöntemiyle, 19 Nisan 2021–11 Haziran 2021 tarihleri arasında da 7 hafta süreyle yüz yüze eğitim verilecektir.

b) 3. Sınıfların güz yarıyılındaki uygulama dersleri bahar yarıyılına aktarılmış ve bu uygulama dersleri 22 Şubat 2021 -16 Nisan 2021 tarihleri arasında 8 hafta olacak şekilde yüz yüze verilecektir.

c) 4. Sınıf teorik dersleri tamamlanmış olup, uygulama dersleri kliniklerde yüz yüze yapılacaktır.

d) 5. Sınıf uygulama dersleri tamamlanmış olup, teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir.

3- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin;

a) Grafik Tasarımı, Resim, Sahne Sanatları ile Seramik ve Cam Bölümleri’nde tüm dersler uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir.

b) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı HAL-418 Bitirme Ödevi II dersi bahar yarıyılı arasınav haftasına kadar uzaktan öğretim yöntemiyle, arasınav haftasından sonra yüz yüze, diğer tüm dersler ise uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır.

c) Müzik Bölümü; MUZ-122 Piyano II, MUZ-252 Piyano IV ve MUZ-352 Piyano VI dersleri bahar yarıyılı arasınav haftasına kadar uzaktan öğretim yöntemiyle, arasınav haftasından sonra yüz yüze, diğer tüm dersler ise uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır.

d) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü TMT-408 Dokuma Tasarımı IV dersi bahar yarıyılı arasınav haftasına kadar uzaktan öğretim yöntemiyle, arasınav haftasından sonra yüz yüze, diğer tüm dersler ise uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır.

e) 2020-2021 Güz yarıyılında Bölüm/Anasanat Dallarında teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemiyle yapılan derslerin uygulaması bahar yarıyılına ertelenen dersler ile uygulamalı derslerin yapılış şekilleri ve ders programları ilgili birimlerden geldiği şekliyle kabul edilmiştir.

4- Spor Bilimleri Fakültesi’nin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde teorik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir. Zorunlu uygulamalı dersler ise 2021-2022 bahar yarıyılına aktarılmıştır.

Spor Bilimleri Bölümü’nün;

a) 1., 2. ve 3. sınıf tüm dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir.

b) 4. Sınıf teorik dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir.

c) 4. Sınıf Uzmanlık Spor Dalı VIII ve Seçmeli Spor Dalı VIII dersleri tamamen uygulama olacağı için 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yüz yüze olup, derslere devam zorunluluğu olacaktır.

5- İlahiyat Fakültesi’nin;

a) Yabancı dil hazırlık eğitiminin yöntemi ve takvimi birimden geldiği şekliyle kabul edilecektir.

b) Diğer tüm sınıflarda dersler uzaktan öğretim yöntemi ile devam edecektir.

6-Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Atayalvaç-Eğirdir-Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ve Yabancı Diller Yüksekokulundaki tüm dersler uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.

7. Tüm Enstitülerin;

a) Lisansüstü düzeydeki teorik ve uygulamalı dersler, öğretim üyelerince belirlenip ilan edilecek usul çerçevesinde yürütülecektir.

b) Lisansüstü öğrenciler laboratuvar sorumluları ile görüşerek pandemi kuralları çerçevesinde laboratuvarları kullanabileceklerdir.

8. Derslerin yapılış şekilleri ilgili birimlerden gelen kararların geldiği şekliyle uygunluğuna ve bu kararların birimlerin resmi web sayfalarından ilan edilmesine karar verilmiştir.

B) Pandemi Dönemi Hibrit (Karma) Eğitim Modeli İçin Öngörülen Temel Yöntemler:

1. Uzaktan yürütülecek dersler,

2. Örgün (yüz yüze) yapılacak dersler,

3. Ertelenerek (ilerideki bir tarihte) örgün yapılacak derslerdir.

Bu çerçevede Hibrit (Karma) Eğitim Modelimiz aşağıdaki temel ilke ve esaslar dikkate alınarak yürütülecektir.

C) Hibrit (Karma) Eğitim Modeline Dair Ana İlke Ve Esaslar:

1. 2020-2021 Eğitim Öğretim Bahar yarıyılında devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinde yürütülmekte olan Proje/Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi vb. derslerde gerekli dokümantasyonu belirtilen sürelerde teslim etmeyen öğrenciler ise devamsızlıktan kalacaktır.

2. Yarıyılda bir defa tarihi önceden belirlenmek ve ilan edilmek şartı ile dekan ve/veya bölüm başkanı tarafından tüm öğrencilere açık bir sorun/öneri oturumu (çevrimiçi) düzenlenecektir.

3. Danışman öğretim elemanlarının öğrencileri ile buluştuğu dijital (çevrimiçi) danışmanlık toplantıları yapılacaktır.

4. Öğrenci projeleri (TÜBİTAK 2209) ile ilgili öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi sağlanacaktır.

5. Her birim dönemlik webinar etkinlik planlaması yapmaya devam edecektir. Bu etkinlikler akademik içerikli konferans/seminer olacağı gibi sosyal-kültürel içerikli webinarlar olacak şekilde de planlanacaktır. Her birimde webinar faaliyetlerini planlayıp yürütecek bir ekip oluşturulacaktır. Bu ekip tarafından yapılacak etkinlik tür ve tarihlerini içeren bilgilendirme notu Rektörlüğe (Kalite Ofisine) bildirilecektir.

6. Dersin ölçme ve değerlendirmesine yönelik olarak vize (ara sınav) ve final dışında puanlamayı çeşitlendirecek ve zenginleştirecek şekilde isteğe bağlı kısa sınav (quiz)-proje ve/veya ödev-forum ve benzeri etkinliklerin planlanması ve tarihleri de içerecek şekilde detaylarının ders izlencesinde gösterilmesi esastır. (Kısa sınavlar isteğe bağlıdır, zorunlu değildir)

7. Bahar döneminde mezun olabilecek öğrenciler durumları hakkındaki bilgileri birim web sayfalarından ve Öğrenci Bilgi Sisteminden (obs.sdu.edu.tr) takip etmelidir.

8. Tüm öğrencilerimiz için araştırma laboratuvarları, kütüphane, uygulama alanları, bilgisayar laboratuvarları ve diğer kampüs imkanları pandemi kuralları çerçevesinde kullanıma açık olacaktır.

9. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı akademik birimlerimizde staj / uygulama eğitimleri, yaz dönemi de dahil bahar dönemi içerisinde uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de tamamlanabilecektir. Uygulanış şekilleri ve esasları ilgili akademik birimlerin resmi web sayfalarından ilan edilecektir.

10. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı sonunda uygulanacak Tek Ders sınav hakkı Üç Ders olarak uygulanacaktır.

D) Uzaktan Yürütülecek Derslere Dair İlke Ve Esaslar:

1. Ders izlenceleri uzaktan öğretim gereklerine göre düzenlenecektir.

2. Uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak derslerin; arasınav (vize), arasınav mazeret, final, bütünleme ve tek ders sınavları daha önce ders izlencesinde belirtilmek ve öğrencilere bildirilmek şartıyla çevrimiçi (online), çevrimdışı (offline), ödev, proje vb. yöntemlerle yapılabilecektir.

3. Uzaktan yürütülecek derslerde arasınav (vize), final ve bütünleme sınavları dışında isteğe bağlı çevrimiçi (online) kısa sınav (quiz), ödev vb. sorumluluklar verilebilir, bu isteğe bağlı ve zorunlu etkinliklerin tarihleri ve konuları ders izlence formunda belirtilecektir. Söz konusu isteğe bağlı etkinliklerin arasınavlara katkısı da ders izlence formunda belirtilecektir. Bu konuda proje ve ödevler ile ilgili olarak SDÜ Kalite Ofisi’nde yer alan “Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi” bilgilendirme notu dikkate alınacaktır.

4. Öğrenci ile daha etkili iletişim ve tartışma için SDÜ Mobil Uygulaması başta olmak üzere diğer iletişim araçları Birim yöneticileri tarafından takip edilebilir olmak üzere kullanılabilir.

5. Derse bir dönem içerisinde alanında uzman/akademisyen bir konuğun davet edilmesi önerilmektedir.

6. Uzaktan yapılan derslerin her bir ders saati süresi 20 dakika olacaktır.

7. Her birimde oluşturulan uzaktan öğretim izleme ve değerlendirme koordinasyon kurulları burada zikredilen ilke ve esasların sağlıklı uygulanmasından sorumludur.

E) Uygulamalı Veya Uygulama Ağırlıklı (AKTS Bilgi Paketinde U Kodu Taşıyan) Yapılacak Derslere Dair İlke ve Esaslar:

1. Uygun olması ve dersin zorunluluk gerektirmesi koşulu ile seyreltilmiş laboratuvar/atölye/derslik vb. ortamlarda örgün (yüz yüze) yapılabilecektir.

2. Birimlerce uygun olduğu belirlenen uygulamalı dersler uzaktan öğretim yolu ile yapılabilecektir. Bu seçeneğin tercih edilmesi halinde D maddesindeki ilke ve esaslara uyulacaktır.

3. İlk iki seçenekte belirtilen koşullara uygun olmayan uygulamalı dersler yaz ve/veya güz dönemine ertelemek ya da uzaktan yöntemler ile yapılabilecektir.

4. Derse kayıtlı öğrenci sayısı ve laboratuvar/atölye/sınıf kapasitesi dikkate alınarak çalışma alanları belirlenecektir. Bu uygulamada 5m² ye bir öğrenci yerleşecek şekilde standart belirlenmiştir. Laboratuvar/Atölye vb. mekanlarda çalışma düzenlerinin bu şekilde oluşturulması sağlanacaktır.

5. Kapasite aşımı durumunda laboratuvar/atölye vb. uygulamalı çalışmaların gerekirse dönüşümlü (kayıtlı öğrencilerin gruplara ya da şubelere ayrılması dahil) yapılması esası benimsenebilecektir.

6. Uygulamalı derslerin yapılacağı mekanların girişlerine seyreltilmiş oturma/çalışma düzenindeki kapasite sayısı yazılı olarak asılacaktır.

7. Yüz yüze yapılan uygulamalı ders veya çalışmaların bitiminde çalışma mekanları en az 20 dakika havalandırılacaktır.

8. Birim amirlerinin uygulamayı takip etmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı yaz döneminde stajını yapmak isteyen ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonu staj haricindeki tüm mezuniyet şartlarını sağlayan mezun durumundaki Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerine verilmekte olan staj dersine ait staj sürelerinin Covid-19 Pandemi dönemi sebebi ile 60 (altmış) iş gününden 30 (otuz) iş gününe düşürülmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

 


 

Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
Okunma Sayısı: 3453
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!