Senato Kararları Top. No: 568

Toplantı Tarihi: 29/01/2021

Toplantı No     : 568

1- Üniversitemiz Üniversitelerarası Kurul temsilciliği görevini yürüten İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU’nun yerine Üniversitelerarası Kurul Temsilciliğine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 11'inci maddesinin a fıkrası uyarınca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet SALTAN’ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Süleyman Demirel Üniversitesi Mezun Danışma Kurulunda görev almak isteyen adayların kurul üyeliklerinin değerlendirilmesi.

3- 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespite dair kararın yayınlanmasından dolayı; “öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esasına tabi olur ” hükmü gereğince Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü II inci öğretim programı 1 inci sınıf öğrencilerinin 1 inci öğretim programına aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğünün, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programının Türkçe olan eğitim dilinin İngilizce olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5-a-Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5-b- Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı bünyesinde “Sermaye Piyasası II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

6- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde kurum stajı hariç bütün derslerini tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için kurum stajlarını uzaktan eğitim yoluyla da yapabilmelerine ilişkin Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Pandemi Dönemi Staj Uygulama ve Değerlendirme Esasları ve İlkeleri” tekliflerinin birimlerden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

7-YÖK 2020-2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri, Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) Kategorisinde ödül başvurusu yapılmasının uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ödül başvurusunda bulunulmasına oy birliğiyle kara verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
Okunma Sayısı: 3376
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!