Senato Kararları Top. No: 565

 

Toplantı Tarihi: 12/01/2021

Toplantı No     : 565

1-2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Üniversitemiz bünyesinde ikinci öğretim faaliyeti yürüten Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında mali dengenin sürdürülebilirliğini sağlamak için belirtilen uygulama esaslarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında okutulmakta olan 02EKO5111 kodlu “Yatay Kesit ve Panel Veri Ekonometrisi” dersinin ders seçim döneminde karışıklık olmaması nedeniyle aşağıdaki şekliyle değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

Dersin Kodu

Dersin Eski İsmi

Yeni ismi

02EK05111

Yatay Kesit ve Panel Veri Ekonometrisi

Panel Veri Analizi

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.09.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan "Uzaktan eğitim lisansüstü programlarına bir yılda iki defa öğrenci kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulundan izin alınması" kararı gereğince, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü  Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı bünyesinde bulunan “Finans ve Bankacılık Uzaktan Öğretim  Tezsiz Yüksek Lisans Programı” na 50 (Elli) öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde açık olan aşağıda dersin adı, dönemi ve kredisi belirtilen lisansüstü derslerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle zorunlu hale getirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

02HIT5104

İletişim Araştırmalırında Yöntem l

6

02HIT5105

İletişim Kuramları l

6

02HIT5119

İletişim Araştırmalırında Yöntem ll

6

02HIT5118

İletişim Kuramları ll

6

02HIT1129

İletişim Çalışmalarında İleri Düzey Araştırma ve Raporlama l

6

02HIT1146

İletişim Çalışmalarında İleri Düzey Araştırma ve Raporlama ll

6

02HIT1136

İletişim Çalışmalarında Kurumsal Yaklaşımlar l

6

02HIT1145

İletişim Çalışmalarında Kurumsal Yaklaşımlar ll

6

5-Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Motorlu Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini asaleten yürütmekte olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı AKÇAY'ın 22.01.2021 tarihinde görev süresinin sona erecek olması nedeniyle, Motorlu Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı AKÇAY'ın yeniden Müdürlük için Rektörlük Makamına önerilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/a-Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı TS ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikaları yönergesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6/b-Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İletişim Varlıkları Kullanım Yönergesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6/c-Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulama Yönergesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

7-Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Uzaktan Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
Okunma Sayısı: 3321
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!