2020-2021 Bahar Yarıyılı Ders İşleyiş Esasları Hakkında Duyuru

2020-2021 Eğitim Öğretim Bahar yarıyılında;

1- Uzaktan öğretim yöntemi ile verilen derslerde devam zorunluluğu aranmayacaktır.

2- Uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak derslerin; arasınav (vize), arasınav mazeret, final ve bütünleme sınavları daha önce ders izlencesinde belirtilmek ve öğrencilere bildirilmek şartıyla çevrimiçi (online), çevrimdışı (offline), ödev, proje vb. yöntemlerle yapılabilecektir. 

3- Kısa sınav (quiz) yapılıp yapılmayacağı dersi veren öğretim elemanının tercihine bağlıdır, zorunlu değildir.

4- 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı sonunda uygulanacak Tek Ders sınav hakkı Üç Ders olarak uygulanacaktır.

5- Uzaktan öğretim yöntemi ile yapılan derslerde her bir ders saati süresi 20 dakika olacaktır.

6- Proje/Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi vb. derslerde gerekli dokümantasyonu belirtilen sürelerde teslim etmeyen öğrenciler ise devamsızlıktan kalacaktır.

7- Bahar döneminde mezun olabilecek öğrenciler durumları hakkındaki bilgileri birim web sayfalarından ve Öğrenci Bilgi Sisteminden (obs.sdu.edu.tr) takip etmelidir.

8- Tüm öğrencilerimiz için araştırma laboratuvarları, kütüphane, uygulama alanları, bilgisayar laboratuvarları ve diğer kampüs imkânları pandemi kuralları çerçevesinde kullanıma açık olacaktır.

9- Akademik birimlerimizde staj/uygulama eğitimleri, yaz dönemi de dahil bahar dönemi içerisinde uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabileceği gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de tamamlanabilecektir.

*** Öğrencilerimiz ayrıntılı bilgilendirmeleri akademik birimlerimizin web sayfalarından takip etmelidir.

 

Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
Okunma Sayısı: 8241
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!