Senato Kararları Top. No:562

Toplantı Tarihi: 08/12/2020

Toplantı No     : 562

1-“Süleyman Demirel Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi”nin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

2-“Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

3-Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.09.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan "Uzaktan eğitim lisansüstü programlarına bir yılda iki defa öğrenci kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulundan izin alınması" kararı gereğince, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında da 

a) İşletme Anabilim Dalı bünyesinde bulunan  "İşletme Yöneticiliği Uzaktan Öğretim Tezsiz  Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli),

b) Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli),

c) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli),

ç) Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Sağlık Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli),

d) İktisat Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "İktisat Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli) öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4/a-Fen Bilimleri Enstitüsünün, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

4/b-Eğitim Bilimleri Enstitüsünün, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi

4/c-Sosyal Bilimler Enstitüsünün, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi

4/ç-Sağlık Bilimleri Enstitüsünün, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

4/d-Güzel Sanatlar Enstitüsünün, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans- Sanatta Yeterlik (Doktora) Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

5/a-Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2020-2021 eğitim öğretim bahar yarıyılında ders açma tekliflerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

5/b-Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün 2020-2021 eğitim öğretim bahar yarıyılında ders açma tekliflerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

5/c-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2020-2021 eğitim öğretim bahar yarıyılında ders açma tekliflerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

5/ç-Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 2020-2021 eğitim öğretim bahar yarıyılında ders açma tekliflerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6-Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Turgay AYDOĞAN’ın tekrar Müdür olarak Rektörlük Makamına Merkez Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine uygun olarak önerilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında oluşturulan “Süleyman Demirel Üniversitesi Anket ve Görüş Alma Uygulama İlke ve Esasları”nın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

8-Mezkûr Yönetmelik gereği doçentlik temel alanlarına uygun şekilde önerilen ve akademik teşvik puanı yüksek olan adaylar arasında belirlenen öğretim üyelerinin komisyon üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

       9-Üniversitemiz Yönetim Kurulunda Profesör Temsilcisi olarak görev yapan Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel               METİN’in yerine İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY’ın 2547 sayılı Kanunun 15 inci maddesi               ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca 08/12/2020 tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle Profesör Temsilcisi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.         

Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
Okunma Sayısı: 3515
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!