3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında üniversitemize açıktan ataması yapılmak üzere yerleştirilen adayların, aşağıda istenilen belgeleri en geç 26 Ocak Salı günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya APS /Kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Evrakları şahsen elden getirecek adaylar için en son öğrenim

belgesinin (Diploma veya mezuniyet belgesi) aslı ve bir adet fotokopisi, posta ile gönderecek adaylar

için sadece öğrenim belgesinin (Diploma veya mezuniyet belgesi) noter tasdikli sureti yeterli olacaktır.

3) Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması) Ruh Sağlığı

ve Hastalıkları Uzman hekimlerinden alınması gerekmektedir.

4) Askerlik Terhis Belgesi veya Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5) Adli Sicil Belgesi

6) Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığından temin edilebilir.)

7) Vesikalık Fotoğraf (6 Adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

8) Yerleştirme Belgesi.

9) Dilekçe

Başvuru Dilekçesi (2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu)

Başvuru Dilekçesi (3713 Terörle Mücadele Kanunu)

Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
Okunma Sayısı: 504
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!