Senato Kararları Top. No: 559

Toplantı Tarihi:02/11/2020

Toplantı No     :559

1- Üniversitemiz kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında oluşturulan;

a) “Kalite Politika Belgesinin”

b) “Araştırma Politika Belgesinin”

c) “Eğitim-Öğretim Politika Belgesinin”

ç) “Toplumsal Katkı Politika Belgesinin”

d) “Uluslararasılaşma Politika Belgesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

2-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan;

a) Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı adının; Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı olarak,

b) Bankacılık ve Finans Doktora Programı adının; Finans ve Bankacılık Doktora Programı olarak,

  c) Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisan Programı adının; Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı olarak,

ç) Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı adının; Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak,

d) Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı adının; Finans ve Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak;

değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

3- Üniversitemiz Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hulusi ALP yönetmelik değişikliği hakkında sunum yaptı.

Süleyman Demirel Üniversitesi “Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” nin kaldırılarak yerine yeni yönetmelik taslağının birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

4- Üniversitemiz bünyesinde "Anadolu Kuvaterner Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması ve kurulacak Merkeze ait yönetmelik hakkında Doç. Dr. Çetin ŞENKUL sunum yaptı.

 Adı geçen merkezin kurulmasına ve merkeze ait yönetmeliğin ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

5- 2020-2021 eğitim-öğretim güz yarıyılı dördüncü hafta 02-07 Kasım 2020 tarihinde yapılması gereken kısa sınavların, İzmir'de meydana geren deprem sebebiyle beşinci hafta yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
Okunma Sayısı: 1097
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!