Senato Kararları Top. No: 557

Toplantı Tarihi:16/10/2020

Toplantı No     :557

1-Üniversitemiz Senatosunun 16.09.2020 tarihli ve 554/1 sayılı kararıyla alınan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde uygulanacak eğitim modeli ile uygulama esaslarına dair karardaki (C) başlığında “Uzaktan Yürütülecek Derslere Ait İlke ve Esaslar” ın 15. Maddesindeki Uzaktan yapılan derslerin her bir ders saati süresi 20 dakika olarak güncellenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
Okunma Sayısı: 906
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!