Senato Kararları Top. No: 556

Toplantı Tarihi:13/10/2020

Toplantı No     :556

1-Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıflara ait ders planı değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığının 4. ve 5. Dönem öğrencilerinin teorik derslerinin uzaktan eğitim olarak devam etmesi ve pratik derslerinin de ekte belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3-Rektörlüğümüzce kadro aktarma teklifi uygun görülen öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarına lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği kapsamında İlan edilecek öncelikli alan araştırma görevlisi kadroları merkezi yabancı dil sınavının ilgili Yönetmeliğin İkinci Bölümü Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlişkin İlan ve Başvuru Şartları  "Genel Şartlar" başlıklı  6 ncı maddesinin (b) fıkrasının 3 üncü bendinde  "Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler" hükmü uyarınca yabancı dil puanının 70 (yetmiş)  olarak belirlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
Okunma Sayısı: 917
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!