Star Programı Başvuruları Devam Ediyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ‘ın nitelikli insan kaynağının gelişimi sürecine katkı sağlamak amacıyla desteklediği teşvik edici programlar arasında yer alan “Star Programı” başvuruları devam ediyor.

Lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerinin geliştirmesini hedefleyen programa başvurular, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Programa son başvuru tarihi 30 Kasım 2020’dir.

Başvuru için tıklayınız

STAR programı kapsamında toplam 1931 proje ve 4631 bursiyer kotası bulunmaktadır. Bu projelerden 5’i Süleyman Demirel Üniversitesinde yürütülen proje olup, toplamda 14 bursiyer kontenjanı mevcuttur. Proje bilgileri ve kontenjanları aşağıdaki gibidir:

Yürütücü

Proje Adı

Kontenjan

Proje Bitiş Tarihi

Alper Kuşçu

Havucun Ultrases Destekli Düşük Basınçlı Kızgın Buhar Yöntemiyle Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

4

1.08.2021

Barış Gürel

Yerli Linyit Kömürü- Biyokütle Karışımı Kullanan Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan (Dayk) Sisteminde, Yanma Odası Geometrisi ve Sınır Koşullarının Yanma Parametreleri ve Baca Gazı Emisyonlarına Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması

2

1.12.2021

Hatice Toksöz

Celaleddin Devvani’nin İsbat-ı Vacip Risaleleleri ve Şerhleri Çerçevesinde Yapılan Felsefi Tartışmaların Günümüz İnanç Problemlerine Katkısı Bağlamında Bir İnceleme

4

1.10.2021

Murat Kaleli

Hibrit Perovskit Güneç Gözelerinin Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi İle Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi

2

1.05.2021

Yasin Tuncer

Küçükbaş Hayvan Ağız Sütünden İzole Edilen Bakteriyosin Üreticisi Laktik Asit Bakterilerinin Fonksiyonel Özellikleri ve Güvenlik Değerlendirmesi

2

1.09.2021

Bursiyer adayları dahil olmak istedikleri projeyi belirledikten sonra STAR Program Çağrı duyurusunu ve STAR Program web sayfasını ziyaret ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.  

Çağrı duyurusu için tıklayınız

STAR Program web sayfası için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
Okunma Sayısı: 2575
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!