Yönetim Kurulu kararları Top. No:796

Toplantı Tarihi:29/09/2020

Toplantı No     :796

1-Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi akademik kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, birimlerimizden gelen kadro  tekliflerinin Üniversitemize verilen atama izni kapsamında kadro talebinde bulunan birimlere dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca öğretim üyesi kadrosu dağılımının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro ve asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların kullanılması ve kadro taleplerinin ilgili birimlere aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadroların kadro talep eden ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Rektörlüğümüz öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna müracaat eden adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirmesinde jüri üyelerinin (üç asil ve bir yedek) oluşturulması, sınav yeri ve saatinin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

5/1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Mahmut Sami OĞUZTÜRK’ün Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/2- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Ege Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis edilen ÖYP Arş. Gör. Celal KOCAÖMER'in, kadrosunun Üniversitemize iadesi uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/a-Arş. Gör. Berna KULOĞLU'nun Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Endodonti Anabilim Dalında yapabilmesi ve ilgilinin Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Endodonti Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/b- Arş. Gör. Dr. Naci ÇİL'in Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapabilmesi ve ilgilinin Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/a- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlayan BALKAYA ve Rektörlüğümüz kadrosunda olup Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Olcay ÇAKMAK'ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi kapsamında, Burdur ili Bucak ilçesi Karacaören Köyünde Yönetim Kurulumuz karar tarihinden itibaren 1 (bir) gün yolluksuz yevmiyesiz olarak görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8/b-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalında görev yapan Doç. Dr. Mustafa SAYGIN’ın, Gülümse Isparta Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifinde 01.10.2020 tarihinden itibaren her gün mesai saatleri dışında 1 (bir) yıl süreyle proje danışmanlığı yapmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9-Üniversitemiz Merkez Kampüsü dışında kalan Doğu Kampüsünde su isale hattının bu kısmına rastgelen Üniversitemiz adına ilgili parseller üzerinde kayıtlı irtifak haklarının Isparta Belediyesi'ne devredilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
Okunma Sayısı: 403
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!