Yönetim Kurulu kararları Top. No:795

Toplantı Tarihi:18/09/2020

Toplantı No     :795

1-Öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla Rektörlüğümüzce ilan edilecek araştırma görevlisi kadroları için kullanılmak üzere Üniversitemize tahsis edilen 9 (dokuz) adet araştırma görevlisi kadrosunun ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- 04/09/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan dolu-boş kadroların değiştirilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda değişiklikleri yapılarak birimlerden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/1- Doç. Dr. Mehmet Emin ŞEN’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/2- Doç. Dr. Çağlayan BALKAYA’nın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Hüseyin KÖKER’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/2- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Hasan Hüseyin UZUNBACAK’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Tahsin AKÇAKANAT’ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Müge SUCU POLAT’ın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığında görev yapan Öğr. Gör. Bilgehan KAYA’nın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/c- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Teknokent Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Saygın USLU’nun görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi  Prof. Dr. Murat OKÇU' nun Muallim köy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Teknoloji Danışman Kurulunda 2547 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca hafta içi mesai saatleri dışı ve hafta sonları alanıyla ilgili belirtilen konularda danışman ve eğitmen olarak Yönetim Kurulumuz karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Hatice AĞRALI ve Arş. Gör. Dr. Ayşe AYDINLI'nın,  2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ders vermelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Ortak Zorunlu/Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında okutulacak olan ortak seçmeli derslerine kayıtlanacak asgari öğrenci sayısının 80 (seksen) öğrenci kontenjanı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
Okunma Sayısı: 308
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!