Yönetim Kurulu kararları Top. No:794

Toplantı Tarihi:09/09/2020

Toplantı No     :794

1- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Isparta İli, Merkez İlçesi, Büyükhacılar Köyünde olan Otel ve Bahçesinin Isparta İl Özel İdaresine tahsisinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1-Doç. Dr. İbrahim UĞUR’un Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2-Doç. Dr. Funda CENGİZ ÇALLIOĞLU’nun Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA’nın Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında birimlerimizin ihtiyacı olan ve çeşitli zaman aralıklarında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca 2019 yılında kadro aktarma izni alınan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 1 inci derece doktor öğretim üyesi ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 1 inci derece doktor öğretim üyesi  kadrolarının ilgililerin atanmaktan vazgeçtikleri için atamaları iptal edilmiş olup; kadro aktarma izinlerinin kaldırılarak Rektörlük bünyesine çekilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Rektörlüğümüzce ilan edilecek araştırma görevlisi (öncelikli alan) kadrolarına Rektörlük bünyesinde boş bulunan araştırma görevlisi kadrolarının 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen Hukuk Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Mustafa TUNCAY’ın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığında görev yapan Öğr. Gör. Cevat ŞEKERCİ’nin görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

6/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Vildan KAYA’nın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

7-Editör ve editör yardımcılığını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan YASAN ile Prof. Dr. Erdoğan OKUR' un yaptığı “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları” isimli eserin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara ait olmak kaydıyla, kendi imkânlarıyla ders kitabı olarak 1 inci baskısının 1100 adet basılmasının ve Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 1 (bir) adet teslim edilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

8/a-Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümünde 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak öğretim görevlisi unvanında görev yapan Muhammed Tılahun MUHAMMED'in, anılan Kanunlar ve Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar kapsamında sözleşmesinin uzatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/b- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümünde 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak öğretim görevlisi unvanında görev yapan Bashar IBRAHIM'in, anılan Kanunlar ve Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar kapsamında sözleşmesinin uzatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

9-İpeksu ÖZBAŞ’ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 1 inci derece Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

10-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ ile Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün Özeller Madencilik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’de Yönetim Kurulu onayından itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
Okunma Sayısı: 287
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!