Yönetim Kurulu kararları Top. No: 793

Toplantı Tarihi:28/08/2020

Toplantı No     :793

1-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca 2020 yılı Üniversitemiz norm kadro planlamalarının revize edilmesinin uygunluğuna ve değişikliğin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında,  kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere; Öğretim Üyesi Akademik kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla birimlerimizden gelen tekliflerin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro ve asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların birimlere aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin ilgili birimlere aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/1- Doç. Dr. Sedat YILMAZ’ın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/2- Doç. Dr. Mehmet Zakir KAMBUR’un Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/3-Doç. Dr. Ahmet TOKATLI’nın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/1-2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Sabriye ERCAN’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Spor Hekimliği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/2-2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU’nun Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
Okunma Sayısı: 260
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!