Yönetim Kurulu kararları Top. No: 792

Toplantı Tarihi:14/08/2020

Toplantı No     :792

1/1-Doç. Dr. Evrim AKTEPE’nin Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Doç. Dr. İjlal ERTURAN’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Seyhan ULUSOY’un Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4- Doç. Dr. Şirin BAŞPINAR’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/5- Doç. Dr. İnci Meltem ATAY’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Erdal EKE’nin Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Güzide ERTOKUŞ’un Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri hükümlerine göre 13/07/2020 tarihli ve 31184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi profesör kadrosu ilanına başvuran adayların durumlarını "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge" çerçevesinde dosyalarının incelenmesi için gönderilecek bilim alanı ile ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 26 ncı maddesinin 2 inci fıkrasında "Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili beş profesör seçilir..." hükmü ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca en az 3 (üç) üyenin başka Üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere 5 (beş) asil, 2 (iki) yedek jüri üyesinin aşağıda belirtildiği şekilde teşkiline oy birliği ile karar verildi.

4/a-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca, Dr. Fatih Menderes BİLGİLİ'nin doçentlik başvuru dosyasını incelemek üzere doçentlik jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan BUYRUKÇU’nun Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca Doçentlik Jüri Üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/b-Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı doçent kadrosuna müracaat eden, Doç. Dr. Ahmet AKMAN’ın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile anılan üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri uyarınca sözlü sınavında Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sözlü sınav asil jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk SONGUR’un kurum değişikliği nedeniyle adı geçenin doçentlik jüri üyeliği görevini yapamayacağından dolayı jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun ilgili üniversiteye bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Süleyman Onur ERDEM’in görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Enformatik Bölüm Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Hamit ARMAĞAN’ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI’nın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/a-Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca çalıştırılan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmelerinin uzatılmasına, brüt aylık ücretlerinin belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/b-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca çalıştırılan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmelerinin uzatılmasına, brüt aylık ücretlerinin belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 25.06.2020 tarihli ve 787/1 sayılı kararıyla  2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt olacak uluslararası önlisans ve lisans öğrencilerinden alınması planlanan öğrenim ücretleri belirlenmiş olup; ancak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın yer aldığı Resmi Gazete'de belirlenen hükümler doğrultusunda Üniversitemiz öğrencilerine uygulanacak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Dönemlik Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri'nin tekrar güncellenerek ekteki şekliyle uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aliye YILMAZ'ın "Çağatay Edebiyatı Alanında Ortak Çalışmalar Yürütmek ve Bilimsel İşbirliğinde Bulunmak" üzere 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında görev yapan Prof. Dr. İbrahim Metin ÇİRİŞ’in Göller Bölgesi Teknokentinde kurulmuş olan Cerenay Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince, görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10/a-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ümit AKCA’nın Ankara BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülen Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy Köyü koruma amaçlı nazım ve uygulama imar hizmet alımı işi kapsamında uzmanlık alanına göre bilimsel temellere dayalı akademik rapor hazırlamak ve Sosyolog unvanıyla ilgili çalışma yapmak üzere 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10/b-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Ali Riza BİLGİN’in Ankara BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülen Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy Köyü koruma amaçlı nazım ve uygulama imar hizmet alımı işi kapsamında uzmanlık alanına göre bilimsel temellere dayalı akademik rapor hazırlamak ve Sanat Tarihçisi unvanıyla ilgili çalışma yapmak üzere 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
Okunma Sayısı: 285
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!