Yönetim Kurulu kararları Top. No:791

YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi:30/07/2020

Toplantı No     :791

1-2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca 20.02.2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.02.2020 tarihli toplantısında üniversitemize atama izni verilmesinin uygun bulunduğu bildirilmiş olup; bu kapsamda Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi akademik kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, birimlerimizden gelen kadro  tekliflerinin verilen atama izni kapsamında belirtilen kadroların kadro talebinde bulunan birimlere dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Havacılık Elektrik ve Elektroniği Anabilim Dalının eğitim öğretime başlaması ve devam edebilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı sayısını tamamlamak üzere “Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde serbest bulunan 1 inci derece doktor öğretim üyesi kadrosunun Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Havacılık Elektrik ve Elektroniği Anabilim Dalına "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadro aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen kadroların ilgili birimlere aktarmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Rektörlüğümüz bünyesinde münhal bulunan öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" kapsamında öğretim elemanı alımı ilanımız 29 Temmuz 2020 tarihli 31200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Rektörlüğümüz öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna müracaat eden adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 9, 10, 11, ve 12 nci maddeleri uyarınca Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirmesinde Rektörce önerilen ve aşağıda isimleri yazılı 8 (sekiz) Öğretim Üyesinden jüri üyelerinin (üç asil ve bir yedek) oluşturulmasına, söz konusu kadrolara müracaat eden adayların giriş sınavının 26/08/2020 tarihinde saat 10:00’da Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Amfilerinde Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
Okunma Sayısı: 248
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!