Senato Kararları Top. No: 551

Toplantı Tarihi : 14/08/2020

Toplantı No      : 551

1- Üniversitemiz Tıp Fakültesine ait 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Tıpta Uzmanlık Eğitimi alacak asistanlara verilecek derslere ilişkin ders planlarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Tıp Fakültesine ait 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yeni ders değişikliklerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Güzel Sanatlar Enstitüsünün 2020-2021 eğitim öğretim güz yarıyılında ders açma teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Güzel Sanatlar Fakültesinin, “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Alım Yöntemi Kılavuzu ve Başvuru İlan Tarihleri"ne ilişkin teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5- Üniversitemiz “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin Kayıt Silme ve Sildirme başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişikliğin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6 “Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nde yapılan değişikliğin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
Okunma Sayısı: 619
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!