Senato Kararları Top. No: 549

Toplantı Tarihi:28/07/2020

Toplantı No     :549

1-Üniversitemiz Senatosunun 09.02.2012 tarihli ve 368/04 sayılı Senato Kararı  ile kabul edilen “Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılarak yerine, Anabilim Dalı Başkanlıklarının görüş ve önerileri doğrultusunda Enstitü Müdürlüğünce yeniden hazırlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Yönergesi” taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

2-Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunun 28/06/2018 tarih ve 491/11 sayılı toplantı kararı ile kabul edilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” yürürlükten kaldırılmasına; 16 Temmuz 2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" değişikliği 2017 yılında üniversitemizde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kalite Kurulu Geri Bildirim Raporu ve Paydaşlarımızın görüşleri dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve iyileştirmeler yapılarak yeniden düzenlenen “Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
Okunma Sayısı: 751
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!