Senato Kararları Top. No: 547

Toplantı Tarihi:13/07/2020

Toplantı No     :547

1-Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3-Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergede yapılacak olan ve karşılaştırma tablosunda gösterilen değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

4-Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesinde ek madde eklenmesi teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

5-Süleyman Demirel Üniversitesi Ödül Yönergesi taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6-Üniversitemiz “Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin maddelerinde değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7/a-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.07.2020 tarihli  Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan; "Yükseköğretim Kurumlarına lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin işlemlerin Eylül ayında yapmaları"nın  tavsiye edilmesine dâir karar üzerine; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanları ile Başvuru koşullarına ilişkin teklifinin Senato toplantısında görüşülen düzeltmeler ile  kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7/b-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.07.2020 tarihli  Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan; "Yükseköğretim Kurumlarına lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin işlemlerin Eylül ayında yapmaları"nın  tavsiye edilmesine dâir karar üzerine; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanları ile Başvuru koşullarına ilişkin teklifinin Senato toplantısında görüşülen düzeltmeler ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7/c-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.07.2020 tarihli  Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan; "Yükseköğretim Kurumlarına lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin işlemlerin Eylül ayında yapmaları"nın  tavsiye edilmesine dâir karar üzerine; Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları ile Başvuru koşullarına ilişkin teklifinin Senato toplantısında görüşülen düzeltmeler ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7/d-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.07.2020 tarihli  Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan; "Yükseköğretim Kurumlarına lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin işlemlerin Eylül ayında yapmaları"nın  tavsiye edilmesine dâir karar üzerine; Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Kontenjanları ile Başvuru koşullarına ilişkin teklifinin Senato toplantısında görüşülen düzeltmeler ile  kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7/e-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.07.2020 tarihli  Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan; "Yükseköğretim Kurumlarına lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin işlemlerin Eylül ayında yapmaları"nın  tavsiye edilmesine dâir karar üzerine;  Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanları ile Başvuru koşullarına ilişkin teklifinin Senato toplantısında görüşülen düzeltmeler ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8/a-Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün ders açma ve ders değişikliği ile ilgili teklifin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8/b-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün ders açma, ders  kapama ve ders değişikliği ile ilgili teklifin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8/c-Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün ders açma teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8/d-Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün ders açma teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün Spor Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Spor Bilimleri Doktora Programı açılması teklifinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10/a-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünün; Enstitü bünyesinde açık olan ve halen aktif olarak Tezli Yüksek Lisans Sanatta Yeterlilik eğitimi verilen programların adlarının düzenlenmesi ile ilgili teklifin birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10/b-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünün; Resim Anasanat Dalı ve Sanatta Yeterlik Programının açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın 06.02.2020 tarih ve 21265 sayılı yazısı ile 06.02.2020 tarih ve 531 sayılı Senatomuz (12.madde) gündemine gelen “Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümünün kapatılması” teklifinin görüşmesi sonucunda kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin inceleme yapmak üzere konunun Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğüne havalesine karar verilmişti.

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğümüze havale edilen konunun 30.06.2020 tarih ve 205 sayılı toplantısında görüşüldüğü ve karar ekinde görüş yazısı bulunduğu görüldü.

Karar ve ekinde yer alan görüş yazısı ile dosyada yer alan diğer bilgiler değerlendirildiğinde;

(a) Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nün Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.06.2010 tarihli toplantısında Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı ile birlikte kurulmasına karar verildiği,

(b) İzleyen süreçte Antropoloji Bölümlerinde bulunan Sosyal Antropoloji dışındaki 3 Anabilim Dalının (Fizik Antropoloji, Paleoantropoloji ve Kültürel Antropoloji Dallarının) oluşturulamadığı, yine Sosyal Antropoloji Bölümü dahil tüm anabilim dalları için yeterli öğretim üyesi tedarik edilemediği, halihazırda 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 3 öğretim elemanına sahip olduğu, dolayısıyla 10 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen eğitim-öğretime geçmesi yeterli öğretim elemanına sahip olamadığı,

(c) Bölümde mevcut öğretim üyelerinin lisans mezuniyet alanlarının (Fizik ve Paleoantropoloji ve Paleoantropoloji olduğu; ancak Antropolojinin alt disiplin alanları için program yeterliliklerinin sağlanmasının bu şartlar altında mümkün olamadığı, ayrıca öğretim üyelerinin lisans sonrası uzmanlık alanları ile sayılar öngörüldüğünde lisansüstü program açma konusunda da YÖK kriterlerinin karşılanamayacağının değerlendirildiği,

(ç) Antropoloji Bölümüne sahip olan Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin geçmiş yıllarda sahip olduğu kontenjan ve doluluk oranlarına dair tablo değerlendirildiğinde (İstanbul, Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri hariç) bölümün tercih edilme ve doluluk oranlarında ciddi şekilde düşüklük olduğu tespitlerinin yapıldığı görülmektedir.

Görüş yazısında ulaşılan kanaat ve sonuca uygun olarak yukarıdaki özet gerekçeler doğrultusunda Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümünün kapatılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2754 sayılı tebliğler dergisinin geçici 9 uncu maddesinde belirtilen düzenleme çerçevesinde Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 2. dönemi akademik takviminde yapılan değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
Okunma Sayısı: 707
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!