Senato Kararları Top. No: 543

Toplantı Tarihi:23/06/2020

Toplantı No     :543

1-Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, kariyer bilincinin yükseköğretim erken döneminde oluşturulması ile öğrencilerin eğitimlerine ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmelerinin daha mümkün olması amacıyla Türkiye’deki tüm üniversitelerin birinci sınıf öğrencilerine zorunlu ders olarak “Kariyer Planlama” dersinin verilmesi önerilmektedir.

Dersin amacı, öğrenim çıktıları ve dersin örnek içeriğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yazısında belirtildiğine göre 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren zorunlu ders olarak 1. sınıf güz döneminde okutulmak üzere haftalık 1 saat 1 kredi ve 2 AKTS olacak şekilde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünde Üniversitemiz Senatosunca sunulan teklif doğrultusunda dersin adının “Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş” dersi olarak açılması ve bölümün müfredatında yer almasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-26/04/2014 tarih ve 28983 sayı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden dolayı Üniversitemiz Tıp Fakültesi  “Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/a-2020 yılı Uluslararası öğrenci (Lisans) ek kontenjan taleplerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/b-Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi' nin ilgili maddelerinde yapılacak değişiklik teklifine (Eğitim Fakültesi Senatörü Doç. Dr. Nazlı BAYKAL’ın muhalif oyuna karşın) birimden geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Küresel COVID-19 Salgını dolayısıyla yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için 2547 sayılı Kanun'un 44'üncü Maddesi ile "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in Ek Madde 2'si uyarınca, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine, mahsus olmak üzere;

1) Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık programları hariç olmak üzere yükseköğretim kurumlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarının yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar olabilmesine

2) Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık programlarında ise yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarında yurt içi yatay geçiş kontenjanının %50'sinin geçilmemesine; ancak Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings,Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarından yatay geçiş yapacak öğrenciler için ayrıca bu kontenjanın yurt içi yatay geçiş kontenjanı üst sınırına kadar kullanılabilmesine, hükümleri uyarınca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yapılacak olan yurtdışı yatay geçiş başvuruları için belirtilen kontenjan artırımlarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
Okunma Sayısı: 95
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!