Senato Kararları Top. No: 541

Toplantı Tarihi:21/05/2020

Toplantı No     :541

1/a-2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla; staj/uygulama eğitimlerini yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de tamamlayabilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/b-Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun,2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı “Pandemi Dönemi Staj Uygulamaları Esasları ve İlkelerin”nin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

1/c-Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Bölümlerinin uygulama derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/ç-Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 219-2020 Eğitim-Öğretim Yılı “Pandemi Dönemi Staj Uygulamaları Esasları ve İlkeleri”nin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/d-Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümlerinin uygulama derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/e-Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “Pandemi Dönemi Staj Uygulama ve Staj Değerlendirme Esasları”nın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/f-Adalet Meslek Yüksekokulunun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda yapılacak olan ADL-118 kodlu Staj-l, ADL-228 kodlu Staj-ll (Zorunlu Stajların) Pandemi döneminde uzaktan eğitim yoluyla yapılmasının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/g-Sağılık Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Uygulama derslerinin Uzaktan Eğitim yoluyla verilmesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/ğ-Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin zorunlu Stajlarına ilişkin pandemi döneminde uygulanacak ilke ve esaslarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/h-Güzel Sanatlar Fakültesinin COVİD-19 salgını pandemi tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde Teorisi Uzaktan Eğitimle Uygulaması ileri bir tarihte yapılacak derslerin uygulamalarının da Uzaktan Eğitim yöntemiyle Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Takvim içerisinde yapılarak tamamlanmasının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/ı-Güzel Sanatlar Fakültesinin pandemi dönemi “Uzaktan Staj Programı Değerlendirme Esasları” ile “Takip Edilecek Staj Uygulama İlkeleri”nin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/i-Eczacılık Fakültesinin, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde uygulamaları yapılırken ilan edilen pandemi nedeni ile ara verilen Uygulamalı Derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/j-Yeni tip Coronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde Tıp Fakültesinde uygulanacak eğitimle alakalı Fakültenin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Kurulunda (SDÜTFMÖTEK) alınan kararların birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/k-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla; Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin staj eğitimlerini uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmelerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/l-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün zorunlu stajının Pandemi nedeniyle dijital imkânlarla uzaktan yapılmasının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/m-Mimarlık Fakültesi Bölümlerinde Pandemi döneminde yapılan zorunlu stajlarda uygulanacak “Staj Uygulama ve Değerlendirme Esasları”nın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1/n-Spor Bilimleri Fakültesinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı  “Bitirme Ödevi Dersi ve İşleyişi”nin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2-Yabancı Diller Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvim değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3-Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin 5 inci bendinde “Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile mezuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o derse devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir.” hükmü yer almaktadır

Ancak COVID-19 küresel salgınının 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması nedeniyle, bu pandemi dönemine ilişkin olarak öğrencilere verilen tek ders sınav hakkının 3 derse yükseltilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-SDÜ Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz okulunun COVİD-19 pandemisi nedeniyle yaz öğretiminin uzaktan öğretim yoluyla yapılması teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/a-Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitimde Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/b-Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitimde Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezine ait Yönetmelik Taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. Maddesi’nin (ı) bendinde ifade edilen zorunlu derslerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren uzaktan öğretim yoluyla okutulmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
Okunma Sayısı: 119
Yayınlayan: SDÜ Basın
Bu İçeriği Paylaş!