Senato Kararları Top. No: 539

Toplantı Tarihi:13/04/2020

Toplantı No    :539

1-Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince genel not ortalaması 1.80 in altında olan öğrenciler en fazla 30 AKTS ders almaktadırlar.

 Ancak COVID-19 küresel salgınının 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması, Üniversitemizde ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi sebebiyle öğrencilerin mağdur olmamaları adına sadece 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında genel not ortalaması 1.80 in altında olan öğrencilerin ders yükünün 50 AKTS'ye yükseltilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/a-Tıp Fakültesi'nin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılında Uzaktan Öğretim yöntemi ile verilen derslerin sınavlarında öğrencilerin uyacakları usul ve esaslarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2/b-Süleyman Demirel Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Tıp Fakültesi Akademik Takvimi Bahar Yarıyılında  yapılan değişliklerin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3-Süleyman Demirel Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Bahar Yarıyılında (uzaktan öğretim için) yapılan değişikliklerin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4-COVİD-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi eğitim sürecinin uzaktan öğretim ile devam etmesinden dolayı bu süreç için oluşturulan Uzaktan Öğretim Üst Kurulunun Tavsiye Kararlarında “Uzaktan öğretim sürecinde; derslerin daha sonra arşiv kayıtlarından öğrencilerimiz tarafından istenildiği zaman izlenebiliyor olması, programın özellikleri ve öğrencilerimizin derslerine devamının takibi, kullanılan programın özellikleri ve teknik altyapı yetersizlikleri nedeniyle öğrencilerimiz için mağduriyet oluşturacağı kanaatine varılmış olup, “uzaktan öğretim “in yapıldığı sürede önlisans, lisans ve lisansüstü öğretimde “devam zorunluluğunun aranmaması gerektiğine” dair teklifte bulunulduğu anlaşıldı.

Uzaktan Öğretim Üst Kurulunun Tavsiye Kararları teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereğince 2019-2020 eğitim öğretim bahar yarıyılında uzaktan öğretim ile verilecek uygulamalı derslerin birimlerden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
Okunma Sayısı: 99
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!