Senato Kararları Top. No: 540

Toplantı Tarihi:22/04/2020

Toplantı No    :540

1-Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI’ nın teklifi üzerine; Yükseköğretim Kurulu 2020 Yılı Üstün Başarı Ödülleri kapsamında; Topluma Hizmet Ödülü Kategorisinde ““Türkiye’nin İlk Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi” nin Üniversitemiz adına aday gösterilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince genel not ortalaması 1.80 in altında olan öğrenciler en fazla 30 AKTS ders almaktadırlar.

 Ancak COVID-19 küresel salgınının 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması nedeniyle, Üniversitemiz Senatosunun 13.04.2020 tarihli ve 539/1 sayılı Kararı ile 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında (sadece bu dönem için) genel not ortalaması 1.80 in altında olan öğrencilerin ders yükünün 50 AKTS'ye yükseltilmesi uygun görülmüştür.

Öğrencilerimizin mağdur olmamaları adına bu kararın 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılını da kapsayacak şekilde Güz ve Bahar Yarıyıllarında (sadece belirtilen eğitim öğretim yılı için) genel not ortalaması 1.80 in altında olan öğrencilerin ders yükünün 50 AKTS'ye yükseltilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-COVID-19 küresel salgınının 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması, Üniversitemizde ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi sebebiyle öğrencilerimizin mağdur olmamaları adına  müfredatında önkoşul uygulanan birimlerimizde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları ile sınırlı kalmak koşulu ile ön koşul şartının sağlanamamasından dolayı ders alınamama hükmünün uygulanmasına dolayısıyla ön koşullu dersleri alabilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
Okunma Sayısı: 118
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!