Senato Kararları Top. No: 537

Toplantı Tarihi:24/03/2020

Toplantı No     :537

1-Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI’nın sunduğu teklif değerlendirildi. Üniversitemizin Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeydeki derslerinde ‘Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları’ kapsamında aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

1.      Mevcut ders programları aynen geçerli olacak şekilde dersler Öğrenci Bilgi Sistemi ve Adobe Connect uygulaması kullanılarak uzaktan öğretim ile yapılacaktır.

2.      Önlisans, Lisans ve Lisansüstü seviyelerde Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 6 Nisan 2020 Pazartesi günü kaldığı yerden uzaktan öğretim metoduyla devam edilecektir.

3.      Öğrenci Bilgi Sisteminde (obs.sdu.edu.tr) ve Gölcük Bilgi Sisteminde (golcuk.sdu.edu.tr) öğretim elemanları ve öğrencilerimiz için kullanılacak sistemin tanıtımına yönelik gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

4.      Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyindeki dersler iki yöntem ile işlenebilecektir.

4.1.   Birinci yöntem (Senkron/Canlı Ders); dersler canlı olarak eş zamanlı (senkron) ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılacaktır.

4.2.   İkinci yöntem (Asenkron Ders): Canlı derslerin çeşitli nedenlerden dolayı yapılamaması durumunda, daha önce Adobe Connect üzerinden videosu kayıtlanmış olan dersler asenkron olarak gerçekleştirilebilecektir.

4.3.   Her iki yöntemde de geçerli olmak üzere: dersin sorumlu öğretim eleman(lar)ı tarafından ilgili her hafta için ders notu, sunu, makale, okuma metinleri, internet kaynakları, çoklu ortam materyalleri vb. dokümanlar OBS’ye yüklenecektir.

4.3.1.     Dersin sorumlu öğretim eleman(lar)ı tarafından, standart ders izlence formu (Syllabus)   her bir ders için Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilecektir. (https://obs.sdu.edu.tr/Dokumanlar/DERS_DOKUMANI_YUKLEME_ISLEMLERI.pdf)

4.3.2.     Ders sunuları için bir bütünlüğün sağlanması ve belirli bir standardın oluşması amacıyla PowerPoint şablon dosyası öğretim elemanları ile ayrıca paylaşılacaktır. (https://obs.sdu.edu.tr/Dokumanlar/DERS_DOKUMANI_YUKLEME_ISLEMLERI.pdf)

4.3.3.     Dersleri senkron ya da asenkron gerçekleştiren öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenecektir.

4.3.4.     Öğretim elemanlarının ders ücretlerinin ödenebilmesi için derslerini her hafta için haftalık ders programında yer alan ders saatlerinde canlı olarak yapmaları ve dersi yukarıda belirtilen hususlara dikkat ederek kaydetmeleri gerekmektedir. Ücret ödenme hususunda 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders görevlendirmeleri esastır.

4.3.5.     Her 45 dakikalık örgün ders için en az 20 dakikalık çevrimiçi (online) ders kaydedilerek yapılacaktır. Başka bir deyişle 3 ders saati için en az 60 dakika ders kaydı yapılması gerekmektedir.

5.      Arasınav ve yarıyılsonu sınavlarının yapılamaması ihtimaline karşı mümkün olan derslerde sınav yerine geçecek veya sınav puanının hesaplanmasına katkı yapacak Ödev, Proje, Sunum, vb. etkinliklerin verilmesi önemle tavsiye edilir. Bu etkinlikler ders izlence (Syllabus) formunda mutlaka tanımlanmalıdır.

6.      Lisansüstü öğretim sürecinde; yeterlik sınavları, tez izleme komiteleri ve tez savunmaları Adobe Connect ile yapılabileceği gibi Zoom, Skype ve Teams vb. farklı uygulamalar ile de gerçekleştirilebilecektir. Dışarıdan katılacak jüri üyeleri ilgili sınav için açılan oturuma uzaktan erişim yoluyla davet edilecektir.

Bu dönemde derslerin arasınav (vize) ve yarıyılsonu (final) sınavlarının, yapılıp yapılmayacağı, yapılacak olursa nasıl ve ne zaman yapılacağı ; tüm öğretim seviyelerinde uygulamalı ders, staj, işbaşı eğitim gibi uygulamaların ne zaman ve ne şekilde yapılacağı konusunda Senato kararı alınacaktır.

 

 

Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
Okunma Sayısı: 76
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!