Senato Kararları Top. No: 536

Toplantı Tarihi:18/03/2020

Toplantı No     :536

  1- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlara dair 20/02/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde Üniversitemizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere 12 (oniki) adet atama izni verilmiştir.

Bu kapsamda anılan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2018 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir." hükmünün bulunduğu bu düzenlemelerden Üniversitemizden 2019 yılında ayrılan araştırma görevlisi sayısının 5 adet olduğu ve bu kadroların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında kullanılması için;

Üniversitemiz birimlerinin ve Rektörlüğümüzün öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ihtiyacının "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca karşılanmak üzere ekli listede bulunan kadroların “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı norm kadrolarının belirlenmesine ve kullanılmasına ilişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili Yükseköğretim Kurumu için belirlenen atama sayısına göre kadroların birimlere tahsisi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun talebi ve ilgili birim kurulunun gerekçeli teklifi ile Senato tarafından yapılır” hükmü uyarınca öğretim elemanı kadrolarının birimlere tahsisinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde açık bulunan Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalına bağlı olarak "Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı" na 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında 30 (Otuz) öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında 30 (Otuz) öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
Okunma Sayısı: 64
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!