Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 789

Toplantı Tarihi:13/07/2020

Toplantı No     :789

1-Üniversitemize ek kontenjan kapsamında Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dallarına yerleşen araştırma görevlilerinin atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrolarının Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Selçuk Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis edilen Öncelikli Alan Arş. Gör. Gökçe TUNÇ'un ders dönemini tamamladığı bu nedenle anılan kanun uyarınca Selçuk Üniversitesine geçici olarak tahsis edilen kadrosunun Üniversitemize iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

3/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Nuri IŞILDAR'ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Aslıhan HATIR'ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 2 (iki) yıl uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürünün değişmesi ve yönetim kurulu üyeliklerinin yeniden oluşturulabilmesi için Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi gereğince aşağıda bilgileri yer alan öğretim üyelerinin merkez yönetim kurulu üyeliğini yürütmek üzere görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Onkoloji Yan Dal Araştırma görevlisi Uz. Dr. Mustafa TERCAN'ın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Genel Cerrahi Araştırma Görevlilerine ve Genel Cerrahi İntörnlerine ''Cerrahide Preoperatif Hazırlıklar, Cerrahide Posoperatif Bakım ve Cerrahi Hastanın Manitorizasyonu'' konularını anlatmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Melih GÜNAYDIN, Öğr. Gör. Dr. Alper ER, Öğr. Gör. Dr. Çağlar BAYKAL ve Öğr. Gör. Dr. Osman ÖNDER'in, Sanatta Yeterlilik eğitimlerini tamamlamış olmaları sebebiyle ders vermek üzere 2547 sayılı kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ, Doç. Dr. İbrahim UĞUR, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Öğr. Gör. Üyesi Erhan ŞENER ve Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğü öğretim elemanı Öğr. Gör. Olcay ÇAKMAK'ın Ak Mer Madencilik Mer. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından talep edilen Manisa İli Akhisar İlçesi mevkiinde bulunan S:50805 II (b) ruhsat nolu sahada mermer madenciliği yapılması durumunda oluşturulan basamaklarda Şev Kayma Analizi ve teknik rapor işini yapmak üzere, Şirketten alınacak çalışma bedeli olan ₺ 4720 (KDV dahil)'nin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne aktarılması kaydıyla karar tarihinden itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ, Doç. Dr. İbrahim UĞUR ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim elemanı Öğr. Gör. Erhan ŞENER'in ADK Traverten Nak. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından talep edilen Isparta İli Eğirdir İlçesi mevkiinde bulunan 20067958 ruhsat numaralı sahada mermer madenciliği yapılması durumunda oluşturulan basamaklarda Şev Kayma Analizi ve teknik rapor işini yapmak üzere bahsedilen Şirketten alınacak çalışma bedeli olan ₺ 3.540 TL (KDV Dahil) ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla karar tarihinden itibaren 15 gün süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 1322
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!