Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 788

Toplantı Tarihi:03/07/2020

Toplantı No     :788

1-2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre Doç. Dr. Işıl KALAYCI’nın Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri hükümlerine göre 08/06/2020 tarihli ve 31149 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi profesör kadrosu ilanına başvuran adayların durumlarını "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge" çerçevesinde dosyalarının incelenmesi için gönderilecek bilim alanı ile ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesinin 2 inci fıkrasında "Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili beş profesör seçilir..." hükmü ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca en az 3 (üç) üyenin başka Üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere 5 (beş) asil, 2 (iki) yedek jüri üyesinin aşağıdaki şekilde teşkiline oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 553
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!