Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 787

Toplantı Tarihi:25/06/2020

Toplantı No     :787

1-2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt olacak uluslararası önlisans ve lisans öğrencilerinden alınması planlanan öğrenim ücretlerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 26 ncı maddesinde; "Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden, toplam ikiyüzseksen ders saatine karşılık olmak ve 46 ncı madde uyarınca belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.

 Ancak bu miktarların tespitinde, normal süresi içinde mezun olamayan veya lisans düzeyinde ikinci bir yüksek öğretim yapan öğrencilerden alınabilecek zamlı katkı payı miktarları dikkate alınmaz. İkinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktardan daha az yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir." hükmü yer almaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2020 yılı yaz okulu için belirlenen "Bir Saatlik Azami Ders Ücreti" esas alınarak, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11. maddesinde öğretim elemanı unvanları için belirlenen ek ders ücreti göstergelerinin 2,2 katı üzerinden 2020 yılı Temmuz ayı maaş katsayısı ile yaz okulu ek ders ücretinin ödeneceğinin hesaplanması halinde bir dersin açılması için gerekli öğrenci sayısını gösterir tablo değerlendirilmiştir.

Tabloda belirtilen öğrenci sayıları ile göstergenin uygunluğuna; ayrıca öğrencilerden tahsil edilecek öğretim ücretlerinin tahsilat işlemi yapılan protokoller çerçevesinde Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla kurumsal tahsilat sistemi üzerinden gerçekleştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 734
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!