Yönetim Kurulu Kararları Top. No: 785

Toplantı Tarihi:11/06/2020

Toplantı No     :785

1- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca 20.02.2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.02.2020 tarihli toplantısında üniversitemize atama izni verilmesinin uygun bulunduğu bildirilmiş olup; Üniversitemize verilen atama izni sayısı kapsamında kadro talebinde bulunan birimlerin kadro dağılımlarına esas olmak üzere ekli listede belirtilen kadroların kadro talebinde bulunan birimlere dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte asgari kadro sayısı olarak belirlenen kadrolar ile anılan Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 inci ve 4 üncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki Üniversitemiz birimlerinden talep edilen  asgari kadro sayısı dışındaki norm kadro taleplerinin;

            a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bildirilen aktarma izni yetki devri kapsamında Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki teklif edilen kadro talebinin Rektörlüğümüzde serbest bulunan 1 inci derece doktor öğretim üyesi kadrosunun Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalına aktarılmasına,  

           b) Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası gereğince teklif edilen kadroların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı uyarınca Rektörlüğümüzde serbest bulunan bir adet 1 inci derece profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalına, bir adet 1 inci derece profesör kadrosunun Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalına, iki adet 1 inci derece profesör kadrosunun Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalına, bir adet 1 inci derece profesör kadrosunun Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim Dalına, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aktarılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen norm dışı kadro taleplerinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ekli listede gönderilen kadroların ilgili birimlere aktarmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma  Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Uğur ÖZEK'in görev süresinin 2 (iki) yıl uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma  Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Tevfik ALTIN’ın görev süresinin 2 (iki) yıl uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Emine ERSÖZ'ün görev süresinin 2 (iki) yıl uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/ç-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Çetin KORUK’un görev süresinin 2 (iki) yıl uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/d-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Gülşah KILINÇ’ın görev süresinin 2 (iki) yıl uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/e-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Handan KARTAL’ın görev süresinin 2 (iki) yıl uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalında 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Doktor Öğretim Üyesi) olarak görev yapan Sandeep PANDA'nın görev süresinin 31 ARALIK 2020 tarihine kadar uzatılarak tekrar çalıştırılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6-2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Coronavirüs (Covit-19) pandemisi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli kararına istinaden tez aşamasındaki Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencilerinin kayıt dondurma taleplerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 676
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!