Yönetim Kurulu Kararları Top. No:783

Toplantı Tarihi: 07/05/2020

Toplantı No     : 783

1-17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesinde "2547 sayılı Kanunun 53/E maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Üniversite disiplin kurulu üniversite yönetim kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerin yönetim kurulları disiplin kurulu olarak görev yapar. Rektörlüğe bağlı birimlerdeki disiplin kurulu; akademik personel ve daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar için rektör yardımcısı başkanlığında üniversite yönetim kurulunca her takvim yılı başında belirlenen profesör unvanlı dört öğretim üyesinden, memurlar için ise Genel Sekreterin başkanlığında, Hukuk Müşaviri ile Personel Dairesi Başkanından oluşur.” denmektedir. Yukarıda alıntılanan Kanun maddesi gereği 2020 yılında görev yapmak üzere; Rektörlüğe bağlı birimlerde görevli akademik personel ve daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar için Disiplin Kurulunun aşağıda unvanı, adı soyadı ve görevi yazılı kişilerden oluşturulmasına oy birliğiyle karar verildi.

2- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca 20.02.2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.02.2020 tarihli toplantısında üniversitemize atama izni verilmesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda Üniversitemize verilen atama izni gereğince daha önce kadro teklifi edilen ve dağılımı yapılan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı profesör kadrosu dağılımının iptal edilerek anılan birim tarafından talep edilen Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı profesör kadro teklifinin verilen atama izni dağılımı kapsamında dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığınca teklif edilen norm dışı kadro talebinin anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü ve ilgili birimin gerekçeli yönetim kurulu norm dışı kadro tekliflerinin birimlerden geldiği şekliyle anılan Yönetmelik uyarınca uygunluğuna Rektörlük bünyesinde boş bulunan bir adet profesör kadrosunun Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalına  Genel Kadro ve Usulü hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4- 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde Coronavirüs (covid-19) pandemisi nedeni ile kayıt dondurmak isteyen tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerimizin taleplerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği  Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapmakta olan Öğr. Gör. Bahri ŞEKERCİ, Öğr. Gör. Okan SANCER, Öğr. Gör. Mustafa YILMAZER, Öğr. Gör. Tuğba ÇORLU ve Öğr. Gör. Hüseyin TUNÇMEN'in görev sürelerinin uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/a- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in "Isparta İli Merkez Çünür Mahallesi 8391 ada 5 nolu parselde Çünür Eğitim ve Kültür Hizmeti Derneği Lisanssız güneş enerji (Çatı GES) santralinin taşıyıcı sisteminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kabul için danışmanlık (proje yürütücüsü) olarak 22.05.2020 tarihinde 1 (bir) gün görevlendirilmesi, söz konusu rapor ücretinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/b- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in "Isparta İli Uluborlu İlçesi İleydağı Köyü Söğütözü Mevkii 0 ada 51 nolu parselde Karamolla GES isimli (350 kW) lisanssız güneş enerji (Çatı GES) santralinin taşıyıcı sisteminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kabul için danışmanlık (proje yürütücüsü) olarak 29.05.2020 tarihinde 1 (bir) gün görevlendirilmesi, söz konusu rapor ücretinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Ceylan YOL'un, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca göreve başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
Okunma Sayısı: 690
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!