Senato Kararları Top. No: 516

Toplantı Tarihi: 25/07/2019

Toplantı No     : 516

1- Üniversitemiz Senatosunun 23/05/2019 tarihli ve 511/12 sayılı kararı ile kabul edilen; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 23.05.2019 tarihli ve 70335962-402.01-E.76062 sayılı yazısı ekinde bulunan, Sosyal Bilimler Enstitüsünün "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşulları" sayfa 6/17’de bulunan Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı altında (Üniversitelerin Müzik Eğitimi veren Bölümlerinden Mezun Olmak) şartı ile 1 (bir) adet kontenjanın bilimsel kaliteyi artırma amacı gütmediği, söz konusu alana dair rekabeti engellediği, YÖK Başkanlığınca “kişilere, kurumlara ve meslek mensuplarının davranışlarına rehberlik eden, iyiyi ve doğruyu belirlemede yardımcı olan kılavuz değerler, ilkeler ve standartlar” ın tespiti amacıyla yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri’nin 1.1. Tanımlar başlığı altında ‘Akademik Etik’ tanımındaki üniversitelerin bilimsel yetkinliğe dayalı yapılandırılması ile bilim insanlarının yetiştirilmesi süreçlerinin her aşamasında etik davranış kurallarına uyulması yükümlülüğüne; 1.2. Temel Değerler ve İlkeler başlığı altındaki (2) Akademik dürüstlük, (3) Sorumluluk ve hesap verebilirlik ile (6) Akademik liyakat ilkelerine uyulması yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmesi; Öğretim Elemanlarının Sorumlulukları bölüm başlığı altında 2.2. Öğretim elemanlarının kendi bilim alanlarına karşı sorumlulukları hükmü altındaki (f) Kendisiyle ‘çıkar ilişkisi’ veya ‘çıkar çatışması’ bulunan kişilerle ilgili atama, yükseltme ve değerlendirme jürilerinde görev almamak, hakemlik yapmamak, bilirkişilik görevi üstlenmemek maddesine aykırılık taşıdığı gerekçeleri ile etik ihlali ve akademik teamüllere uygun olmadığı gerekçeleri ile iptal edilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 2- Üniversitemiz birimlerinden gelen 2019 yılı Uluslararası öğrenci (Önlisans-Lisans) kontenjan talepleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar çerçevesinde bildirilen kontenjanların Yükseköğretim Ortak Veritabanı (YÖKSİS) sistemine girilmesine, 2019 yılı SDÜYÖS başvuru, değerlendirme ve yerleştirme takvimleri 12/03/2019 tarihli ve 504/12 sayılı Senato Kararımız ile kabul edilmişti.

2019 yılı Uluslararası öğrenci (Önlisans-Lisans) kontenjanları Yükseköğretim Ortak Veritabanı (YÖKSİS) sistemine girilmişti, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan onaylanmamış hali ile kontenjanlar ilan edilerek öğrenci alımı gerçekleştirilmişti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın kontenjanları ilan etmesinin ardından yapılan kontrolde Çevre, Tekstil,  Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendisliği bölümlerine kontenjan verilmediği tespit edilmiş, bahsi geçen bölümlere kayıt yaptıran ve yaptıracak olan öğrencilerin ek yerleştirme kayıt işlemlerinin bitmesinden sonra öğrencilerin talepleri doğrultusunda eşdeğer programlara aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
Okunma Sayısı: 578
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!