Yönetim Kurulu Kararları Top. No:782

Toplantı Tarihi: 29/04/2020

Toplantı No     : 782

1-2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca 20.02.2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.02.2020 tarihli toplantısında üniversitemize atama izni verilmesinin uygun bulunduğu bildirilmiş olup; bu kapsamda Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi akademik kadro ihtiyacının karşılanması amacıyla, birimlerimizden gelen kadro  tekliflerinin verilen atama izni kapsamında, ekli listede belirtilen kadroların kadro talebinde bulunan birimlere dağılımının Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20/03/2020 tarihli ve E.22725 sayılı yazısında 'Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda öğrenci kontenjanı verilmiş devlet yükseköğretim kurumlarının, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca norm kadro planlamasını, mezkur yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası veya dördüncü fıkrası uyarınca yapmış olup olmamasına bakılmaksızın asgari kadro sayısının iki katına kadar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması kapsamındaki üniversitelerde ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimler için üç katına kadar, Araştırma Üniversitelerinde dört katına kadar kadro sayısı için Yükseköğretim Kuruluna ait kadro aktarımı yetkisinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar söz konusu yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak üniversite yönetim kurulu kararıyla Rektörlüklerce kullanılmasına, ...Yürütme Kurulu'nun 11/03/2020 tarihli toplantısında karar verildiği' bildirilmiştir.

Anılan aktarma izni yetki devri kapsamında Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki Üniversitemiz birimlerinden teklif edilen asgari kadro sayısı dışındaki norm kadroların kullanılması taleplerin ekli listede belirtilen ilgili birimlere aktarılmasını, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kadro aktarmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası Üniversitemiz birimlerinden gelen anabilim/anasanatdalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü ve ilgili birimlerin gerekçeli norm dışı kadro tekliflerinin birimlerden geldiği şekliyle uygunluğuna 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen kadroların anılan birimlere aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
Okunma Sayısı: 602
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!