Yönetim Kurulu Kararları Top. No:780

Toplantı Tarihi: 13/04/2020

Toplantı No     : 780

1-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK'ün 2019 Ekim Dönemi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Nilgün İsmail'in doçentlik dosyalarını incelemek üzere doçentlik jüri üyesi olarak görevlendirildiği ve dosyada yer alan çalışmalar ağırlıklı olarak tarihsel ve etnik konuları içermekte olduğu ve kendisinin alanının dışında olduğu için adı geçen adayın doçentlik jüri üyeliği görevinden çekilmek istediğini bildirmiş olup; Prof. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK'ün Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/a- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapmakta olan Öğr. Gör. Ali Yasin KAFES'in görev süresinin uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/b- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapmakta olan Öğr. Gör. Bekir Eray KATI'nın görev süresinin uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapmakta olan Öğr. Gör. Oğuzhan BAYIR'ın görev süresinin uzatılarak 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- ÖSYM tarafından 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda Üniversitemiz Tıp Fakültesine 3 adet kontenjan yayımlanmış ve Tıp Fakültesinin boş kalan kadrolar bildirilmiş olup; Tıp Fakültesi Dekanlığınca 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)  ek yerleştirme sonuçlarına göre ataması teklif edilen kadrolara atama yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadroların Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallılarına aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
Okunma Sayısı: 425
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!