Yönetim Kurulu Kararları Top. No:779

Toplantı Tarihi: 02/04/2020

Toplantı No     : 779

1/a-Üniversitemiz birimleri ve Rektörlüğümüzün öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrosuna Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadro atama ve aktarma izni verilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/b- Üniversitemiz birimleri ve Rektörlüğümüzün öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine yeni açılan Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ile Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü  Acil Durum ve Afet Yönetimi programının eğitim ve öğretime başlanabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı sayısını tamamlamak üzere Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde serbest bulunan ilgili birimlere  "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadro atama ve aktarma izni verilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları  Anasanat Dalında bulunan kadronun, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca aynı birimin ve bölümün Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/a- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Burcu DURMAZ'ın Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan akademik alan bazlı çalışma gruplarınca merkezi sistem sınavlarına yönelik soru hazırlama çalışmaları kapsamında 2020 yılı boyunca mevcut görevlerini aksatmadan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci Maddesi gereğince  Ankara'da görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/b- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI'nın "Kırklareli Pınarhisar Kalesi ve Surları Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı" işi kapsamında restoratör mimar alanında hazırlanması gereken akademik rapor için 06.04.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle hafta içi mesai saatleri dışında ve haftasonları dahil olmak üzere söz konusu rapor ücretinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/a- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde görev yapmakta olan Öğr. Gör. Hamide COŞKUN ERÇELİK'in görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereği Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapmakta olan Öğr. Gör. Tuğba KIZILŞİMŞEK'in görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

5- Prof. Dr. Tekin Ahmet SEREL'in 2547 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin b fıkrası uyarınca mahkeme kararına istinaden  Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 1 inci derece profesör kadrosunun Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalına 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
Okunma Sayısı: 443
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!