Yönetim Kurulu Kararları Top. No:778

Toplantı Tarihi: 18/03/2020

Toplantı No     : 778

1-Doç. Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ’un Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1-Doç. Dr. Elvettin AKMAN’ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2-Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER’in Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz birimleri ve Rektörlüğümüzün öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrosuna Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadro atama ve aktarma izni verilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri kapsamında görev yapan Aylin ÇIRAKCI'nın İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimini yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak İstanbul Üniversitesine aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Rengin ELSÜRER AFŞAR'ın 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile "Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 5 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca 01.07.2020-30.06.2021 tarihleri arasında (365 gün) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) niteliğinde çalışmak üzere yolluksuz ve yevmiyesiz olarak COVID-19 mücadelesi kapsamında Cumhurbaşkanlığımız ve/veya İçişleri Bakanlığımız/Sağlık Bakanlığımızın kararları çerçevesinde yurt dışı çıkış izinlerinin kaldırıldığına dair kararda değişiklik yapılması ve izin verilmesi halinde Amerika Birleşik Devletlerinde görevlendirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/a- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Semra KILIÇ'ın Isparta Aksu Kaymakamlığınca talep edilen, Aksu İlçesinde bulunan ve 1 inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olma özelliği taşıyan alanda uygulanacak “Zindan (Eurymedon) Mağarası ve Çevresi Revizyon Projesi’nin hazırlanabilmesi ve söz konusu alanlarda danışmanlık hizmeti vermek için  ücretsiz, yolluksuz-yevmiyesiz mesai saatleri dışında ve hafta sonları (resmi mesaisi ve akademik çalışmalarına engel teşkil etmeyecek zamanlarda) proje danışmanlık hizmeti vermek ve rapor hazırlamak üzere karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre boyunca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/b- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Demet YILMAZ'ın, Avrupa Birliği European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) tarafından onaylanan “Study on Developing a Mini Eco-fabric Collection by Recycling Garment Waste at Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.” başlıklı projede hafta sonları ve mesai saatleri dışında proje danışmanlık hizmeti vermek üzere, karar tarihinden itibaren 1(bir) yıl boyunca 6676 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi ile 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında görev yapan Doç. Dr. Veysel DEMİRER’in, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, Göller Bölgesi Teknokent’i bünyesinde kurucu ortağı olduğu ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Salt Bilim Yazılım Animasyon Sağlık Arge Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.’de gerçekleştirilecek olan ar-ge faaliyetlerinde ve yürütülecek projelerde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında görev almak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince Doç. Dr. Veysel DEMİRER’in karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görevlendirmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8-2019 TUS 1.Dönem Yerleştirme Sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı adına İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Ana Bilim Dalına yerleşerek 13.06.2019 tarihinden itibaren görev yapan Arş. Gör. Kemal SAÇAK'ın, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9- Mülkiyeti Üniversitemize ait olan taşınmazların 5 yıl süre ile kiralanabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 2019 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuru Adaylarından Dr. Kadri ÖZER'in Doçentlik dosyasını incelemek üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Asım AYDIN'ın Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca Doçentlik Jüri Üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
Okunma Sayısı: 497
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!