Yönetim Kurulu Kararları Top. No:776

Toplantı Tarihi: 04/03/2020

Toplantı No     : 776

1/1-Doç. Dr. Hülya GÜL’ün Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Saadettin ÖZDEMİR’in İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1-Doç. Dr. Simge VAROL’un Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2-Doç. Dr. Emine SAYILGAN’ın Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Atık Yönetimi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

2/3-Doç. Dr. Utku KÖSE’nin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/4-Doç. Dr. Şirin DÖNMEZ’in Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/5-Doç. Dr. Devrim VURAL YILMAZ’ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/6-Doç. Dr. Süleyman DOST’un Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/7-Doç. Dr. Çetin ŞENKUL’un Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/8-Doç. Dr. Atalay DOĞRU’nun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/9-Doç. Dr. Osman PEPE’nin Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/10-Doç. Dr. Ulaş YAMANCI’nın Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 2 inci derece 1 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran 06/01/2020 tarihinde yapılan sınavda başarılı olan Osman BODUR’un 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 2 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri kapsamında görev yapan Ali TANER'in Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında doktora eğitimini yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilen Öğr. Gör. Sinan İLKAZ'ın  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin  uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Öğr. Gör. Murathan YETİMOĞLU'nun görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
Okunma Sayısı: 448
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!