Yönetim Kurulu Kararları Top. No:775

Toplantı Tarihi : 20/02/2020

Toplantı No      : 775

1-2020 yılı için Son Soruşturma Kurulunda görev yapmak üzere 3 (üç) asıl ve 2 (iki) yedek üyenin belirlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/a-Mühendislik Fakültesi jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Dr. Murat ŞENTÜRK’ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Özdemirler Sondaj ve Zemin Etüt Sanayi ve Tic. Ltd.Şti’nde görevlendirilmesinin oy çokluğuyla reddine karar verildi.

2/b-Mühendislik Fakültesi jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Dr. Murat ŞENTÜRK’ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Temar Jeoteknik-Jeofizik Etütler Şirketinde görevlendirilmesinin oy birliğiyle reddine karar verildi.

2/c-Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Dr. Murat ŞENTÜRK’ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Toros Jeoteknik Mühendislik Mimarlık İnş. Oto Kiralama Tic. Ldt. Şti’nde görevlendirilmesinin oy çokluğuyla reddine karar verildi.

2/ç-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Ümit AKCA’nın Kırklareli Pınarhisar Kalesi ve Surları Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı işi için sosyoloji alanında akademik değerlendirme raporu hazırlamak üzere;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/d-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ, Doç. Dr. İbrahim UĞUR, Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çağlayan BALKAYA, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Erhan ŞENER ve Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezinde görev yapan Öğr. Gör. Olcay ÇAKMAK'ın Akmer Madencilik Nak. ve Haf. San. Tic. Ltd. Şti.nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca onay tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Hasan Hüseyin DUYGU’nun 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/a-Üniversitemiz ile KOSGEB Başkanlığı arasında 15.03.2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Ar-Ge İnovasyon İşbirliği Protokolü kapsamında KOSGEB desteklerinin uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde görev almak üzere; 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü uyarınca Üniversitemiz Birimlerince görevlendirilmesi uygun görülen öğretim elemanlarının görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b-Adalet Bakanlığı Isparta İl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce verilen hizmetlerin verimliliğini ve hizmet alan bireylerin görüşlerini incelemeyi amaçlayan bir çalışma yapmak için; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı Sosyal Hizmet Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Melih SEVER,  Prof. Dr. Adem EFE,  Dr. Öğr. Üyesi Şefika Eda ÇİÇEK, Dr. Öğr. Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ’in 15/05/2020-15/10/2020 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 2019 Ekim Döneminde Dr. Recep DOĞAN'ın doçentlik dosyasını  incelemek üzere doçentlik jüri yedek üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk TURHAN’ın Doçentlik Yedek Jüri Üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında  görev yapan Arş. Gör. Pelin KÖSEOĞLU’nun Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi doktora programındaki doktora eğitimini tamamlayabilmesi amacıyla; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35’inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Hacettepe Üniversitesine tahsis edilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi

7- Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin AYDIN’ın Genel Sekreterlik görevine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 52 nci maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince vekâleten atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
Okunma Sayısı: 481
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!