Yönetim Kurulu Kararları Top. No:773

Toplantı Tarihi : 23/01/2020

Toplantı No      : 773

1/1-Doç. Dr. Belma KEKLİK’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Muhammet Yunus PAMUKOĞLU’nun Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3-Doç. Dr. Kerim YAPICI’nın Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4-Doç. Dr. Ömer ELİTOK’un Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Petrografi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/5-Doç. Dr. Mehmet ÖZKARTAL’ın Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/6-Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY’ın Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1-Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ’ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2-Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK’in Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/3-Doç. Dr. Esin ÇETİNKAYA USLUSOY’un Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/4-Doç. Dr. Salih AYDIN’ın İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/5-Doç. Dr. Fatih ÇINAR’ın Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/6-Doç. Dr. Savaş ÖZÜN’ün Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-ÖSYM tarafından 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda (TUS 2. Dönem 01.09.2019) Üniversitemize yerleşen araştırma görevlilerinin (55 adet) atamalarının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca  ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadronun Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyon Teorisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet GÜRDAL' ın 2019 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Belge talebinin Akademik Teşvik Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

5-Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında bulunan kadroların 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dağılımı yapılan aynı birimin ve bölümün Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı ve Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/a-Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 1 inci derece 2 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve 06.01.2020 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan Fatma ALTINSOY’un 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/b-Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 1 inci derece 2 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve 06.01.2020 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan Şerafettin ATMACA' nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/c-Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 1 inci derece 1 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve 06.01.2020 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan Muhammed Nesim DİKMEN'in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/ç-İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 1 inci derece 1 adet Rektörlük öğretim görevlisi (uygulamalı birim)  kadrosuna başvuran ve 06/01/2020 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan Feyza ÇOBAN’ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/d-Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 1 inci derece 1 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve 06.01.2020 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan Onur SARIKAYA'nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/e-Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 2 inci derece 1 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve 06.01.2020 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan Sena GÜNAÇTI'nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 2 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde Hukuk Müşaviri Vekili olarak görev yapan Avukat Orhan ÇERÇİ'nin Hukuk Müşavirliğinde münhal bulunan 1 inci derece Hukuk Müşaviri kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 52 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince İletişim Fakültesinde görev yapan Öğr. Gör. Mahmut Ruşen COŞKUN'un görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Hasan ULUSAN'ın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Demet YILMAZ'ın, 6676 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi ile 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10-Süleyman Demirel Üniversitesi Kısa Süreli Alan Kullanımı Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasları çerçevesinde 2020 yılında ücret değişikliği yapılmaksızın uygulamaya aynı ücretlerle devam edilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11-Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmek üzere isimleri belirtilen öğretim elemanların Rektörlük Makamına önerilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12-Kalite Güvencesi Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge'nin 13, 15, 17 ve 19'uncu maddelerinde yapılan değişiklikten dolayı izleme ve yönlendirme komisyonlarının üye sayıları 5'e düşürülmüş olup; görev yapmakta olan üyelerin görevleri sona erdiğinden bu komisyonlara yeni üyelerin görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13- 2547 Sayılı Kanunun 37 inci Maddesi Uyarınca Isparta Aksu Kaymakamlığınca talep edilen, Aksu İlçesinde bulunan ve 1 inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olma özelliği taşıyan alanda uygulanacak Zindan (Eurymedon) Mağarası ve Çevresi Revizyon Projesi’nin hazırlanabilmesi için Prof. Dr. Ali TÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kamil ÖRÜCÜ ve Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI’nın görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
Okunma Sayısı: 584
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!