Yönetim Kurulu Kararları Top. No:772

Toplantı Tarihi: 09/01/2020

Toplantı No     : 772

 

1/1-Doç. Dr. Hakan DEMİRGİL’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Ekonometri Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Cevdet YILMAZ’ın Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3-Doç. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4-Doç. Dr. Hamza Bahadır ESER’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1-Doç. Dr. Nurten KİRİŞ YILMAZ’ın Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2-Doç. Dr. Müge Çına AKSOY’un Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Ağız Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/3-Doç. Dr. Talat DİNAR’ın Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/4-Doç. Dr. Dilek BAYRAM’ın Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/5-Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY’un Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doçent atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/6-Doç. Dr. Veysel DEMİRER’in Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/7-Doç. Dr. Osman UYANIK’ın Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/8-Doç. Dr. Evrim ÇELİK MADENLİ’nin Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/9-Doç. Dr. Şehnaz Şule KAPLAN BEKAROĞLU’nun Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Rektörlüğümüz öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna müracaat eden adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirmesinde jüri üyelerinin (üç asil ve bir yedek) oluşturulması, sınav yeri ve saatinin belirlenmesi.

4-Üniversitemiz çeşitli birimlerinde Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirlenmesi.

5-2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Uluslararası Öğrencilere Uygulanacak Olan Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6-Süleyman Demirel Üniversitesi, KOSGEB ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı arasındaki protokol kapsamında yeni bir TEKMER alanı belirlenmesi ve kurulması, kurulan bu merkezde Üniversitemiz adına tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal TERZİ'nin yetkili kılınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan Arş. Gör. Zülal BEKAR'ın Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine devam etmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesine tahsisinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Heykel Anasanat Dalı kadrosunda görev yapan Prof. Olcay ATASEVEN'in, kadrosunun 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanlığında profesör olarak görev yapmakta iken 16.11.2018 tarihinde kendi isteği ile emekli olan Prof. Dr. Abdullah EROĞLU 2547 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin b fıkrası uyarınca Üniversitemize atanabilmesi için, Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece profesör kadrosunun 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10-Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Eltaf DOĞAN KIRAN’ın, Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği karar verildi.

11- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi kadrosunda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aliye YILMAZ'ın, Çağatay Edebiyatı alanında ortak çalışmalar yürütmek ve bilimsel işbirliğinde bulunmak üzere Afganistan’da bulunan "Kabil Üniversitesi Türkoloji Bölümünde" 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca Rektörlüğümüzce istenen görevlendirme süresi içinde onay tarihinden itibaren Afganistan'da bulunmak üzere 6 (altı) ay süre ile izinli sayılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Dosyası görüşülen personelin Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen terör örgütü, oluşum veya guruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı olup olmadığının değerlendirilmesi.

13-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bilge ERTEKİN FİLİZ'in, KOSGEB Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek programı ile desteklenen Danem Süt ve Süt Ürünleri Ambalaj Gıda Eğitim ve Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülen "Probiyotik Çikolata Üretim Optimizasyonu" başlıklı KOSGEB Arge ve İnovasyon Destek Programı projesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci ve 58 inci maddesinin (k) bendine göre Danışmanlık hizmeti vermek üzere görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14-Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde görevli doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış araştırma görevlilerinin 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermek üzere görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

15-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Alper TÜTÜNSATAR'ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

16-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün hazırlanacak olan Jeolojik-Jeoteknik ve Geoteknik raporların incelenmesi için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Ömer Lütfi ANTALYALI'nın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince   görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
Okunma Sayısı: 563
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!