Yönetim Kurulu Kararları Top. No:771

Toplantı Tarihi : 26/12/2019

Toplantı No      : 771

1/1-Doç. Dr. Özkan AKMAN’ın Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Mevlüt GÜNDÜZ’ün Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve beşinci fıkraları gereğince Üniversitemiz birimlerinden gelen norm kadro planlamalarının birimlerden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/a- Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Döneminde açılması planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücretinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3/b-Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Döneminde açılması planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıranlara ücret iadelerinin ne şekilde yapılacağının belirlenmesinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan Öğr. Gör.  Sadettin DEMİR'in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

4/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler  ve Tanıtım Bölümünde görev yapan Öğr. Gör.  Zafer HAKLI'nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Fuat DEMİR, Doç. Dr. Hamide KABAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜRKMEN'in, Isparta Belediyesi tarafından talep edilen Isparta Belediye Önü Yeraltı Otopark İnşaatının döşemelerinde sehim ve çatlaklar meydana gelmesi nedeniyle, deprem güvenliğinin incelenmesi ve güçlendirilmesi projesi hazırlanması işi için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
Okunma Sayısı: 416
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!