Yönetim Kurulu Kararları Top. No:770

Toplantı Tarihi : 24/12/2019

Toplantı No      : 770

1-Doç. Dr. Bülent ÇETİN’ in Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Doç. Dr. Nezihe TÜFEKCİ’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz çeşitli birimlerinde Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirlenmesi.

4-Rektörlüğümüz öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna müracaat eden adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 9, 10, 11, ve 12 nci maddeleri uyarınca Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirmesinde jüri üyelerinin (üç asil ve bir yedek) oluşturulması, sınav yeri ve saatinin belirlenmesi.

5-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Ebru ERDEMOĞLU’ nun,  2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya Anabilim Dalına 1 (bir) adet araştırma görevlisi ve aynı birim aynı bölümün Farmakognozi Anabilim Dalına 1 (bir) adet araştırma görevlisi kadrosunun öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrosuna Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadro aktarma izni verilmesi ve Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/a-ÖSYM tarafından 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda (TUS 1. Dönem 24.02.2019) Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 51 adet kontenjan yayımlanmış ve Tıp Fakültesinin boş kalan kadrolar bildirilmiştir olup; Üniversitemize ek kontenjan kapsamında yerleşen araştırma görevlisinin (1 adet) atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadroların Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/b-Üniversitemize 2019-DUS Yerleştirme Sonuçları kapsamında yerleşen araştırma görevlisinin (13 adet) atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadroların Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Mevlüt Sedat DÖNMEZ' in, 2547 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermek üzere görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel KAPLAN'ın, 1501-TÜBİTAK sanayi ARGE projesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37 nci ve 58 inci maddesinin (k) bendine göre Danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meliha OKTAV BULUT' un, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37nci ve 58 inci maddesinin (k) bendine göre OZANTEKS Tekstil ve San. Tic. A.Ş.'nin "Tekstil Materyallerinin Doğal Boyarmaddelerle Boyanması" başlıklı Ar-Ge projesinde danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere görevlendirmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10/a-Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Isparta Şehir Hastanesinin Girişimsel Radyoloji Uzmanı hekim ihtiyacı bulunduğundan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Demet GÜNDÜZ 'ün, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca Pazartesi ve Cuma günleri Isparta Şehir Hastanesinde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10/b-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Spor Hekimliği Anabilim Dalında görev yapan Doç. Dr. Abdullah Meriç ÜNAL'ın, Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Isparta Şehir Hastanesindeki görevlendirilmesine ilave olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca Cuma günleri 16:00 / 23:00 saatleri arasında yapılacak operasyonlar için Isparta Şehir Hastanesinde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı öğretim üyesi kadrosunda görev yapan Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ’ın,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı maddesinin b fıkrası uyarınca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne karar tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süreyle görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
Okunma Sayısı: 769
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!