Yönetim Kurulu Kararları Top. No:769

Toplantı Tarihi : 09/12/2019

Toplantı No      : 769

1/1-Doç. Dr. Alper ÖZORAK’ın Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

1/2-Doç. Dr. İbrahim Metin ÇİRİŞ’in Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan Öğr. Gör. Buket ÇAPALI, Öğr. Gör. Gülşen ÖDER, Öğr. Gör. Barçın KODAMAN, Öğr. Gör. Turgut ERMUMCU, Öğr. Gör. Serhat BAL, Öğr. Gör. Abdülkadir BULGURCU, Öğr. Gör. Dr. Kazım Koray ÜÇTOP’nun görev sürelerinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/a-2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Üniversitemiz Eczacılık Fakültesinde yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Öğretim Görevlisi) olarak Irak Uyruklu Bashar İBRAHİM'in 02.01.2020- 31.07.2020 tarihleri arasında çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/b- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca Azerbaycan Uyruklu Sarıyya RAHİMBAYLI’nın yabancı uyruklu sözleşmeli personel (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- ÖSYM tarafından 2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 23.12.2018) Başvuru Kılavuzu'nda Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 3 adet kontenjan yayımlanmış ve Tıp Fakültesinin boş kalan kadrolar bildirilmiş olup; Üniversitemize yerleşen 1(bir) adet Araştırma Görevlisinin atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadronun Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
Okunma Sayısı: 542
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!